Felsefe Yazılı Soruları

11. sınıf felsefe 2. dönem 1. yazılı soruları

11. sınıf felsefe 2. dönem 1. yazılı soruları , 11. sınıf felsefe 2. dönem 1. yazılı soruları sitemizde siz ziyaretçilerimiz için yayınlanmaya devam etmektedir.

Bu yazılı 20 adet  bilgi düzeyinde sorudan oluşmaktadır. Başarılar dileriz.

1)Aşağıdakilerden hangisi 15.yy-17.yy felsefesinin“yeniden doğuş” olarak ifade edilmesinin nedeni olarak gösterilebilir?
A) Skolastik felsefenin akıl ve inanç tartışmalarından etkilenmesi
B) İnancın bilgiyi tek başına mümkün kıldığı düşüncesinin benimsenmesi
C) Antik Yunan felsefesinin ve aklı temele alan yapısının yeniden ele alınması
D) Din merkezli düşüncenin egemen olması
E) İlk neden ve değişim düşüncesinin merkeze alınması

2)yy-17.yy felsefesinde modern düşüncekapsamında önemli bir yere sahip olan “insanı merkeze alan, aklı ön planda tutan yaklaşım” aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sosyalizm         B) Anarşizm        C) Emperyalizm

D) Kapitalizm     E) Hümanizm

3)Aşağıdakilerden hangisi modern düşüncenin temel özelliklerinden bir tanesidir?

A) Birey geri plandadır.

B) Düşünürler kiliseye bağlıdır.

C) Hayatın tüm unsurları dine bağlıdır.

D) İnsan merkezlidir.

E) Hukuk kilisenin etkisindedir.

4)yy-17.yy felsefesini etkileyen ayrıca o dönemde en ciddi ilerlemenin elde edildiği alan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bilim      B) Din     C) Siyaset      D) Varlık      E) Ahlak

 5)Aşağıdakilerden hangisi, 15.yy-17.yy felsefesindeöne çıkan görüşlerden birisi değildir?

A) Hümanizm

B) Arkhe problemi

C) Bilimsel yöntem

D) Kartezyen felsefe

E) Hukuk felsefesi

Soruların tamamını indirmek için tıklayın

Cevaplar için videoyu tıklayın

11. sınıf felsefe 2. dönem 1. yazılı soruları