DERS NOTLARIFelsefe Ders Notları

Bilimsel Kuram , Bilimsel Kuramın Özellikleri ve Bilimsel Kurama Yapılan Eleştiriler

                        Bilimsel Kuram

Bilimsel kuram,  olgular arasındaki ilişkileri açıklayan düşünce sistemidir açıklama ve öndeydi bulunmaz işlevini yerine getirir olgu ve olayları belirli bir anlayışa bağlı kalarak düzene sokmaya çalışır bilimsel bir kuram Gözlem ve Deneylerle kesin olarak kanıtlandığında Bilimsel yasa haline gelir.

Bilimsel Kuram’ın Özellikleri

1.Bilimsel kuram geniş kapsamlı bir açıklamadır: Kuram’da bilinmeyen olgular bilinen olay ve olgularla ve zihinsel kavramlarla açığa kavuşturulmaya çalışılır. Örneğin Optik alanında ortaya atılmış olan dalga kuramı ışığın yayılışını bildiğimiz dalga biçiminde tasarlamanıza yardımcı olur.

2. Bilimsel kuram olgu ile aynı değildir: Olgu doğada meydana gelen Gözlem ve deneye konu olan bir oluştur bilimsel kuram ise olguların açıklanmasına yönelik olan zihnin kavramsal ürünüdür.

3. Bilimsel kuram hipotez Ben farklıdır: Hipotez henüz doğruluğu ve yanlışlığı test edilmemiş olan geçici önermelerdir Kural ise doğrulukları test edilerek çok az kesinleşmiş hipotezler dizisidir her hipotez kuramın içini alınmayabilir Ancak her Kural hipotez aşamasından geçmiştir.

4.Bilimsel kuram felsefi dünya görüşü ile aynı değildir. felsefi dünya görüşü öznel olduğundan doğruluğu ve yanlışlığı Sınana var Kuram’ın en önemli özelliklerinden biri ise sana almış olmasıdır.

5. Bilimsel kuram akılcı ve mantıksal bir sistemdir. Bundan dolayı kendi içinde tutarlıdır çelişki içermez.

6.Bilimsel kuramın kapsamı sınırlıdır. Doğruluğu mutlak değildir Gözlem ve deney alanları genişledikçe bilimsel çalışmaların sayısı arttıkça Evrensel sanılan kuramlar bile yetersiz kalabilmektedir.
bilimin değeri ve hayata etkisi konusunda birbirine zıt olarak ileri sürülen iki farklı görüş söz konusudur görüşlerden biri bilimin bilgiyi giden güvenilir bir rehber olduğunu savunur Diğeri ise bilimin insanlığa felaketler getirdiğini savunan görüştür.

O halde Tarihsel süreç içerisinde bilime getirilmiş olan eleştirileri bir göz atalım
1. Dilin insan hayatını kolaylaştırmış rahat ve güvenli yaşamasını sağlamıştır fakat insanlığı toptan yok edecek şeyleri de ortaya koymuştur nükleer bombalar bunu örnekler indirmektedir.

2.Bilimsel çalışmalar sonucunda ortaya koyan teknoloji istismar edilmektedir Buna da ahlak ve sanat gibi insani değerlerin bozulmasına yol açmaktadır örnek verecek olursak internet bir bilgi ağıdır fakat internet üzerinden insanlar dolandırılan bilmektedir.

3.Bilimsel çalışmalarda insanın manevi yönü göz ardı edilmektedir Çünkü bilimsel çalışmalar hep materyalist bakış açısı ile yapılmaktadır Bu bakış açısı ile yapılan açıklamalar insanın manevi yanınızda uğramamaktadır Aynı konuda bilim ile dinin açıklamaları çatıştığı için İnsan aklı ve inanç arasında seçim yapmakta kararsızlık yaşanmaktadır.

4.Bilimsel açıklamalar olay ve olguların hep nesnel yanlarına odaklanmaktadır Oysa insanın Özel İlgi ve değerleri de mevcuttur Bunlar dışı dışlandığı için biri kendini yabancılaşmaktadır.

Bilme getirilen eleştiriler haklı olabilir fakat bu eleştirileri konu olan durumlar filmin hayatımızda sağlamış olduğu katkılar göz ardı etmeye neden olmamalıdır.

 

Bilimi hayatımıza sağladığı katkıları işe şu şekilde sıralayabiliriz.

 

  1. Bilim düşünme etkinliğinde bulunarak evren ve toplumu anlamanızı sağlar düşünme insan olmanın gereğidir ve bilim buna katkı sağlar.
  2. Teknoloji adını verdiğimiz araç ve gereçler bilimsel etkinliklerin sonuçlarına dayanılarak üretilir teknoloji insanın mutluluğuna ve sağlığına katkı sağladığı sürece faydalıdır.
  3. Toplumlar ellerinde bulundurdukları ve ürettikleri bilgi bilim ve teknoloji oranına göre dünya devletleri arasında saygınlık kazanırlar bilim ve uygulama alanlarında İleri gitmek modernleşmenin bir gereğidir.
  4. Bilim insanları belli bir dünya görüşü oluşturma olanağı verir dünyaya bakmak ve değerlendirmede bilimsel bir bakış açısı kazandırır tarafsızlık ve nesnellikle belirgin olan bakış açısını kazandırır.
  5. Dilin diğer bilgi türleri ile destekleyici değeri de artar felsefe sanat ve din gibi disiplinlerle etkileşim içinde olan bilir kendisini daha da geliştirebilir.

Yorumlayalım: Bilim tek başına ne iyi ne de kötüdür. O saf kuramsal bir bilgidir. bilimin iyi ya da kötü olması kullanım amacına göre değişmektedir. bilimin elde ettiği bir sonucu iyi günde de kötü günde de kullanmak insanın elindedir. Örneğin insan nükleer teknoloji ve sağlık alanında kullanırsa bilim faydalı olur ancak silah yapımında kullanırsa bilimin zararı işte orada ortaya çıkmış olur.

Bir yanıt yazın