Felsefe Yazılı Soruları

10.Sınıf Felsefe Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Yoklama Sınavı Soruları Yeni Müfredat Cevaplı

10.Sınıf Felsefe Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Yoklama Sınavı Soruları Yeni Müfredat Cevaplı

Cevap anahtarı aşağıdaki linktedir

10.Sınıf Felsefe 2.Dönem 2.Yazılı Sınavı

1-) Aşağıda verilenlerden hangisi sanat eserinin özellikleri arasında değildir?
A)Kendi kültürünün dışında da benimsenebilir.
B) Sanatçının sadece akılcı yönünün ürünüdür.
C)Yansıtıcı(sanatçı) ve izleyici tarafından farklı algılanır.
D) Sanatçının bakış açısı,kişiliğini yansıtır.
E)Eşi benzeri olmaya,biricik bir yaratıdır.
2-) Güzellik kavramını ele aldığımızda hem sana hem de estetiğin içinde olduğunu görürüz.Fakat bu alanlardaki estetik kavramının kapsamı farklıdır.
Aşağıdaki seçeneklerin hangisindeki estetik sanatsal estetik kapsamına girmez?
A)Notre Dame Katedrali      B)Yerebatan Sarnıcı
C) Cesur Yürek Filmi D)Anıtkabir
E)Peribacaları
3-)Aşağıda verilmiş olan kavramlardan hangisi sanat kuramlarından(görüş) birini ifade etmez?
A)Yansıtmacı           B) Alımlayıcı     C) Biçimci
D)Dışavurumcu      E) İşlevselci
4-) Sanat eseri, bazı bakımlardan sanat eseri olmayanlardan üstündür. Örneğin Sokrates’in kendisi ölse de büstü belki çağlar boyunca yaşayacaktır.
Burada sanat eserinin hangi özelliği vurgulanmıştır?
A) Öznellik B) Yaratıcılık C) Evrensellik
D) Biriciklik E) Kalıcılık
5-) Her çağdaki sanatsal yaratımın özellikleri ve anlamı her zaman kendi ifadesi olduğu toplum tasarısıyla nedensel bir bağlantı içindedir. Buna göre sanat, toplumsal tepkilerin ve düşünce farklılıklarının etkisinde kalmıştır. Toplumsal bilinç biçimi geliştikçe ve toplumun manevi ya şam içindeki rolü arttıkça, toplumsal devinimlerin sanat yaratımı üstündeki etkisi de o denli artmıştır.Bu parçaya göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Toplumun sanat üzerinde bir etkisi yoktur.
B) Sanat evrensel ürünler ortaya koyar.
C) Sanat üretildiği toplumdan etkilenir.
D) Sanatçı topluma yön veren bir kişidir.
E) Toplumun sanata etkisi sanatçıyı kısıtlar.
6-)Tanrı evreni o kadar kusursuz yaratmıştır ki, herhangi bir aracıya ya da düzenleyiciye ihtiyacı yoktur.Dinler insanların uydurmasıdır. Bu görüşü savunan Kezban aşağıdaki kavramlardan hangisini savunuyordur?
A) Deizm   B)Teizm                     C) Ateizm   D)Panteizm               E)Politeizm
7-)”Tanrı vardır , ancak öyle sizin dediğiniz gibi aşk tanrısıymış, bereket tanrısıymış , doğa tanrısıymış, ayrı ayrı tanrılar olmaz. O birdir . Birden çok tanrıyı kabullenmek hatalı bir tutumdur.” Görüşünü benimsemiş olanlar aşağıda verilmiş olan inançlar türlerinden hangisini benimsemişlerdir?
A)Politeizm                   B) Deizm             C)Panteizm
D) Monoteizm E) Agnostisizm
😎 ● Tanrı doğada, nesnelerde ve her şeyde vardır.
  • Evren ile Tanrı aynı şeydir.
  • Tanrı’yı varlıktan bağımsız düşünemeyiz.
Verilen ifadeler aşağıdaki görüşlerden hangisine aittir?
A) Politeizm      B) Deizm              C) Teizm
D) Panteizm E) Agnostisizm
9-) Aşağıdakilerden hangisi teoloji ve din felsefesi bağlamında değerlendirildiğinde daha çok din felsefesine aittir?
A) İnanca dayanır; inancın sınırları dışına çıkmaz.
B) Dini öğretiyi dogmatik ve otoriteye bağlı olarak kabul eder.
C) İnananların inançlarını güçlendirmek öncelikli amacıdır.
D) Tanrı’nın varlığını, niteliklerini, insanın Tanrı karşısındaki yerini konu alır.
E) Genel olarak din olgusunu, dinin kavramlarını ve temel iddialarını akla dayalı olarak sorgular.
10-)Din felsefesi için aşağıdakilerden hangisini söylediğimizde hatalı bir bilgi vermiş oluruz?
A)Dinin kökenini ele alıp inceler.
B)Tüm dinlere eşit mesafededir.
C)Problemlere eleştirel yaklaşır.
D)Dinlere yaklaşımı nesneldir.
E)Bir dini topluma açıklama,yayma çabası gösterir.
11-) Siyaset felsefesinin temel problemleri(kavramlar) hangi seçenekte bir arada verilmiştir?
A)Özgürlük –adalet-hak   B)Adalet-özgürlük-sorumluluk
C)Hak-adalet-erdem         D)Sorumluluk-adalet-hak
E)özgürlük-hak-adalet-sorumluluk
12-) “Burada önemli olan uyum ve düzenimizdir. Güvenliğimiz için ortak bir güç belirlemeliyiz. Bu güç verdiğimiz yetkilerimizi adımıza kullansın ve iktidar yapabilsin. İşte o zaman, haklarımız ve güvenliğimiz emin ellerde olacaktır.”
Yukarıdaki görüşü savunan Yusuf’a göre iktidar kaynağını nereden almaktadır?
A)Tanrıdan                  B)Doğadan             C)Hukuktan    D)Töre-gelenekten    E)Toplumsal Sözleşmeden
13-) Siyaset kavramını ele aldığımızda “iktidar” yani yönetme gücünü elinde bulundurma durumu çok önemli bir yer işgal eder. Bu güç yani iktidarın çeşitli kaynaklarının olduğunu savunan görüşler vardır. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bu görüşler bir arada verilmiştir?
A)Adalet-Toplumsal-Tanrısal
B)Tanrısal-Doğalcı görüş-Toplumsal
C)Geleneksel-Hukuk-Töre
D)Doğalcı görüş-Toplumsal-Eşitlik
E) Karizmatik-Dinsel-Töresel
14-) Siyaset tanımının içeriğinde aşağıda verilenlerden hangisi yada hangileri vardır?
I.Yönetmek
II.Yönetim biçim
III.İdare etmek
IV.Kontrol etmek
A)I-III        B)I-II         C)I-III-IV          D)II-III       E)I-II-III-IV-V
15-) Aşağıda verilenlerden hangisi evrensel ahlak yasasını kabul eden bir görüştür?
A)Hazcılık                       B) Egoizm                C)Sezgicilik    D)Anarşizm                   E)Faydacılık
16-)İnsanlar mutlu edebilmek mümkündür. Bu ahlaki tutumu edinmek aslında çok kolay ve zevklidir, çünkü bu işin sırrı “bilgidir”. Bilgi mutluluğu ve ahlakını kaynağıdır.
Yukarıdaki görüş ahlak felsefesinde hangi kavramı örneklendirmektedir?
A)Ahlaksal determenizm   B)Sezgicilik          C)Ödev ahlakı
D)Erdem Etiği                      E)Utilitarizm
17-) Derse geç gelen öğrencinin öğretmene gerekçesini açıklarken doğruyu söylemesi – – – -, yalan söylemesi – – – – dir. Bu davranışlardan birini seçmesi – – – -, doğru söylemeyi seçmesi yani iyiye yönelmesi – – – – dir.
Açıklamadaki boşluklara aşağıdaki kavramlar uygun şekilde yerleştirildiğinde hangisi açıkta kalır?
A) erdem B) kötü C) iyi
D) özgürlük E) sorumluluk
18-) Aşağıdakilerden hangisi ahlak felsefesinin kavramlarından değildir?
A) Hakikat B) İyi C) Erdem
D) Özgürlük E) Sorumluluk
19-) Aleyna ve Utku Üniversite sınavına gireceklerdir, bu öğrenciler doğaüstü bir gücün sınavda başarılı olup olamayacağını önceden belirlediğini düşünmektedirler. Aleyna sınav sabahı,annemin okuttuğu arpa tanesini yanıma alacağım,utku ise daha önceden okuttuğumuz suyu içip sınava öyle gideceğim, ikisi de “Kaderimde ne yazıldıysa o olur. Çalışmama gerek yok.” Demekteler.
Aleyna ve Uyku’nun’nın bu savunması aşağıdaki görüşlerden hangisine uygundur?
A) Otodeterminizm B) İndeterminizm
C) Fatalizm D) Determinizm
E) Liberteryanizm
20-)Kant’ın ödev ahlakı; çıkarsız , sadece görevimiz olarak yaptığımız zaman bir davranış ahlaki olacaktır. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi Kant’ın ödev ahlakına uygun bir davranıştır?
A)Yıl sonu yaklaştığı için öğrencilerin öğretmene karşı daha kibar davranması
B)Seçimlerin yaklaşması ile siyasilerin halkın içine girmeye başlaması
C)Haftaya sözlü notu verileceği için Sezai’nin öğretmeninin çantasını taşımaya başlaması
D)Esincan’ın okul bahçesindeki çöpleri toplayıp çöp kutusuna atması
E)Kader’in, Sosyal medyada meşhur olan eski bir arkadaşı ile barışıp kanka olmak istemesi

 WORD OLARAK BURADAN İNDİR

PDF OLARAK BURADAN İNDİR

CEVAPLARI İÇİN VİDEOYU TIKLAYINIZ

 

ZİYA ÖZCAN

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

Kişiyi makam değil, bilgisi ve adaleti adam eder.

                                                         Ziya Özcan

 10.Sınıf Felsefe Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Yoklama Sınavı Soruları Yeni Müfredat Cevaplı

Bir yanıt yazın