Demokrasi Yazılı Soruları

10.sınıf Demokrasi ve İnsan Hakları 2.dönem 1.yazılı soruları 2018 sınav ve Cevap Anahtarı

10.sınıf Demokrasi ve İnsan Hakları 2.dönem 1.yazılı soruları 2018 sınav ve Cevap Anahtarı . 10.sınıf Demokrasi ve İnsan Hakları 2.dönem 1.yazılı soruları 2018 sınav ve Cevap Anahtarı

                Demokrasi 10.sınıf 2.dönem 1.yazılı sınav soruları

 

1)Yerel ve evrensel kültürlerin muhafaza edilmesi bu renklerin varlıklarını sürdürebilmeleri için aşağıda verilmiş olan durumlardan hangisine karşı kültürlerin korunması gerekir?

A) Değişimin gerçekleşmesinin

B)Asimilasyonun etkisine

C)Gelişmenin sürekliliğine

D)Savaşların artmasına

E)İnançların çeşitlenmesine

2)Aşağıda verilmiş olan kültürel unsurlardan hangisinin diğerlerine göre evrensel olarak yayılması daha yavaştır?

A)Ekonomik faaliyetler

B)Konferans ve sergiler

C)İnanca dayanan milli bayramlar

D)Şenlikler panayırlar

E)Yarışmalar
3)Kalıp yargılara sahip olmak beraberinde önyargıları  getirir, sonuç olarak da bireyi dışlama noktasına vardırır.

Aşağıda verilmiş olan kavramlardan hangisi bütün bunların nihai Sonucu olarak ortaya çıkar?

A)kültürel kargaşa   B)ayrımcılık   C)ulusal bilinç

D)inanç farklılığı       E)yerilik ve millilik

4) Var olan farklı kültür unsurlarının birbirini yok sayması ,görmezden gelmesi ve üstünlük göstermeye çalışması, aşağıda verilen sonuçların hangisine ortam hazırlar?

A)Medeniyetler çatışması

B)Ulusal kenetlenme

C)Kültürel asimilasyon

D)Medeniyetler İttifakı

E)Kültürel gerileme
5)Bireylerin karar alma süreçlerinde hiçbir şekilde başkalarının tehdit , baskı ve yönlendirmesine maruz kalmadan kendileri ile ilgili karar alabilmesi , aşağıdakilerin hangi kavramla ifade edilir?

A)Katılım        B)Özerklik        C)İtaat

D)Özgüven    E)Demokrasi
6)Aşağıda verilmiş olanlardan hangileri bilinçli tüketicileri etkilemez?

A)Reklam            B)İmaj kaygısı   C) Moda

D)Uygun fiyat    E)Hiçbiri

 

7) Salbaş Anadolu Lisesi’nde yapılan peyzaj çalışması duvar resimleri ve basamak yazıları konusunda öğrencilere yapılan anket sonucundaki verileri dikkate alınarak düzenlemeler yapılmıştır . Bu durum aşağıdaki kavramların hangisiyle açıklanabilir?

A)Anket                      B)Telif Hakkı           C)Katılım

D)Çevre duyarlılığı    E)Devre bilinci

8) Birey aldığı kararları hiç kimseden çekinmeden açıklayabilmesi , ayrıca almış olduğu kararların evrensel ve etik kurallar çerçevesinde olması ,yani başına buyruk hareket edememesi durumu bireyin kavramsal olarak hangi yönünü ifade eder?

A) Evrensel kültür        B)Özerklik            C)Demokratik tutum          D)İnsan hakları          E)Gönüllülük

9)Günümüzde günlük yaşamın vazgeçilmez haline gelen kitle iletişim araçları ve sosyal medya mecralarında davranışlarımızı kontrol etmek,başkalarına zarar vermeden faaliyette bulunmak çok önemlidir . Bu tür ortamlarda uygun eylem ve söylemler aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir?

A) Bilişim etiği B)Sosyal medya davranışı

C)Bilişim çağı     D)Ahlaki davranış

E)Siber eylem
10)Olaylara tek yönlü değil de her yönden bakabilen toplumlar geleceği daha kolay planladığı gibi toplumsal gelişmişlik bakımında da ileri seviyededirler . Tek yönlü bakan toplumlar ise sık sık bumerang etkisine maruz kalmakta ve mutsuz bireyler yığınına dönüşmektedirler . Yukarıda sözü edilen bumerang etkisine maruz kalmamak için aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmak ilke haline getirilmelidir?
A)Olayları analiz etmek

B)Durumlara ilgisiz kalmak

C)Olaylara bütünsel bakabilmek

D)Ders çıkarmak

E)Gelişmiş toplumları taklit etmek
11)Fuat Hanım ,komşusu Suat hanımın koltuk takımını görünce evdeki koltukları değiştirmeye karar vermiştir. Aynı şekilde reklamlarda yeni çıkan ve ihtiyacı olmadığı halde uygun fiyata satılan tencere takımını da hemen sipariş etmiştir. Fuat hanımın bu davranışını nasıl ifade edebiliriz?

A)Alışveriş takıntısı     B)Bilinçsiz tüketici

C)Yenilikçi                    D)Bilinçli tüketici

E)Tedbirli tüketici
 

12) Gönüllü olarak toplumsal sorunlara eğilen , eylem ve sivil toplum etkinliklerine katılan bireylerin, aşağıda verilenlerden hangi yönlerinin gelişmesi beklenir?
A)Özgüven artışı                B)Yeni ilgi alanları

C)Yeni arkadaş grupları   D)Ekiple çalışma becerisi

E)Hepsi
13)Kendi kararlarını alabilen ve uygulama gücüne sahip bir bireyden aşağıda verilmiş olanlardan hangisini söylemesi beklenmez?

A)Tüm arkadaşlarım böyle yapıyor

B)Sadece beni mi görüyorsun, bak o da yapıyor

C)Ama başkası beni ayıplarsa

D)Biz Büyüklerimizden böyle gördük

E)Hepsi

14.) Aşağıda verilenlerden hangisi kendini gerçekleştirmeyi başarmış bireyin özellikleri arasında yer almaz?

A) Çevreye duyarlıdırlar

B)kendilerinin farkındadırlar

C)Hatalarını kabul eder

D)Kendilerini sürekli yeniler

E)Kendi kişilikleri ile ilgili konuşmaktan hoşlanmazlar.

15.) Bireyin davranışlarında sorumlu olma dereceleri aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

A) Olgunluk düzeylerine

B)Eğitim düzeylerine

C)Sahip oldukları haklar düzeyine

D)Siyasete katılma düzeyine

E)Hukuk kurallarının olup olmaması düzeyine

16.) Bir ulusun ya da bir ırkın başka bir ulus ya da ırk tarafından toptan ortadan kaldırılmaya çalışılması aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

A) Savaş B)Soykırım C)Zorunlu göç

D)Salgın hastalık      E)Hak ihlali.

17.) “Benim Özgür oluşum başkalarının da özgürlüğünün garantisidir.” Sözünü en iyi ifade eden hangi seçenektir?

A) Özgür birey her zaman mutludur

B) Özgür kişiyi başkalarının özgürlüğü içinde mücadele eder

C) Özgürlük beraberinde sorumluluk getirir

D)Bireyin özgürlüğü başkalarının özgürlüğüne bağlıdır

E) Özgürlük bireyin omuzlarında sorumluluk yükler.

 

18)Sorumluluk ve sosyal değerlere sahip olan bir vatandaş aşağıdakilerden hangisini yapmaz?

A)Yöneticilerin ayırıcı tutumlarını fark eder

B)Sokağın estetik olmayan görüntüsünü fark eder

C) Ses ve ışık kirliliğinden rahatsız olur

D)Bitki ve hayvan türlerinin neslinin devam etmesi için gerekeni yapar

E)Var olan sorunlara işbirliği içinde yaklaşmayı reddeder

 

 19) Yerel kültürlerdeki evrensel değerlere sahip olan toplumsal bireyden aşağıdaki davranışlardan hangisi beklenmez?

A)İnanç ve kültürünü üstün tutar

B)Her kültürün değerli olduğunun farkındadır

C)Başka geleneklere kendi kültür penceresinden bakmaz D)Etnik yapıların zenginlik olduğunun farkındadır

E)Çok farklı ibadet eğlence biçimlerini doğal karşılar.
 

20)Evet sevgili gençler bireylerin duyarlı olabilmeleri için farkında olmaları gerekir. Farkındalığa ulaşabilmek için ise bazı ayrıntıları bilmekle mümkündür.
İşte küçük bir ayrıntı olarak görünen aslında çoğumuzun bilmediği bir farkındalık sorusu. Soru şudur  “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ismini belirleyen ,(yani ismini koyan) , Türkiye Cumhuriyeti’nin isim babası kimdir?

A)Mustafa Kemal Atatürk         B)İsmet İnönü

C)Kazım Karabekir                      D)Rıza Nur

E)Tayfur Sökmen

WORD OLARAK BURADAN İNDİRİNİZ

cevap anahtarı için tıklayın

 

AD-SOYAD:

SINIF-NO:

 ALDIĞI PUAN:

  

ZİYA ÖZCAN

Felsefe Grubu Öğretmeni

10.sınıf Demokrasi ve İnsan Hakları 2.dönem 1.yazılı soruları 2018 sınav ve Cevap Anahtarı

Bir yanıt yazın