Demokrasi Yazılı Soruları

10.Sınıf Demokrasi İnsan Hakları 2.Dönem 2.Yazılı Soruları 2018 ve Cevapları

10.Sınıf Demokrasi İnsan Hakları 2.Dönem 2.Yazılı Soruları 2018 ve Cevapları, 10.Sınıf Demokrasi İnsan Hakları 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları

                 Salbaş Anadolu Lisesi 10.Sınıf Demokrasi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları

 

1)Aşağıda verilmiş olan kavramlardan hangisini hakim olduğu toplumlarda huzur ve barış ortamı egemendir?

A) Tolerans eksikliği   B) İdeolojik yaklaşım

C)Ön yargılı yaklaşım   D)Mezhepcilik

E)Anayasa güvencesi
2)Uluslararası düzeydeki Savaş suçlarını yargılanmak üzere kurulan ilk mahkeme aşağıdakilerden hangisidir ?

A)Uzakdoğu uluslararası askeri mahkemesi

B)Nürnberg uluslararası savaş suçları Mahkemesi

C)Cenevre sözleşmesi Mahkemesi

D)Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi

E)Eski Yugoslavya için uluslararası Ceza Mahkemesi

 

3)Savaşlarda insancıl davranış kurallarını ilk defa belirleyen sözleşme aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir ?

A)Cenevre sözleşmesi

B)Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi

C)Yugoslavya için uluslararası Ceza Mahkemesi

D)Milletler Cemiyeti

E)Birleşmiş Milletler Cemiyeti

4) 1. Dünya Savaşı’ndan hemen sonra kurulan ve saldırı savaşlarını önlemeyi temel amaç edinen cemiyet ya da kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? A)Güvenlik Konseyi

B)Birleşmiş Milletler Cemiyeti

C)Milletler Cemiyeti

D)Cenevre sözleşmesi

E)Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi

 

5)Bildiğiniz gibi insanlar birbirlerine karşı her zaman insanca tavır ve davranışları içerisinde bulunmazlar , fiziksel güç kullanımının yanı sıra psikolojik baskılar da söz konusudur. Ruhsal bunalımlar ve tramvalara yol açabilmektedir. Bunun yanında dezavantajlı gruplar bu tür durumlarda daha fazla mağdur olabilmektedirler. Aşağıdakilerden hangisi söz konusu dezavantaj gruplardan birisi değildir?

A) Kadınlar    B)çocuklar C)engelliler

D)yaşlılar        E)çalışanlar

 

6) Var olan farklı kültür unsurlarının birbirini yok sayması ,görmezden gelmesi ve üstünlük göstermeye çalışması, aşağıda verilen sonuçların hangisine ortam hazırlar?

A)Medeniyetler çatışması

B)Ulusal kenetlenme

C)Kültürel asimilasyon

D)Medeniyetler İttifakı

E)Kültürel gerileme

 

7)Günümüzde günlük yaşamın vazgeçilmez haline gelen kitle iletişim araçları ve sosyal medya mecralarında davranışlarımızı kontrol etmek,başkalarına zarar vermeden faaliyette bulunmak çok önemlidir . Bu tür ortamlarda uygun eylem ve söylemler aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir?

A) Bilişim etiği           B)Sosyal medya davranışı

C)Bilişim çağı            D)Ahlaki davranış

E)Siber eylem

 

8) Bireylerin karar alma süreçlerinde hiçbir şekilde başkalarının tehdit , baskı ve yönlendirmesine maruz kalmadan kendileri ile ilgili karar alabilmesi , aşağıdakilerin hangi kavramla ifade edilir?

A)Katılım       B)Özerklik        C)İtaat

D)Özgüven   E)Demokrasi

 

9)Aşağıda verilmiş olanlardan hangileri bilinçli tüketicileri etkilemez?

A)Reklam             B)İmaj kaygısı       C) Moda

D)Uygun fiyat      E)Hiçbiri

 

10) Siber zorbalık, şiddet, fanatizm, mobbing

Yukarıda verilen unsurlar aşağıda verilenlerden hangisinin tehdit etmektedir?

A) Dünya barışını    B) Toplumsal yapının bütünlüğünü C)Kişisel huzuru        D)Uluslararası çıkarları

E)Ahlaki davranışı.
11) Güç ve baskı yolu ile insanların bedensel ya da ruhsal açıdan zarar görmesine neden olan tüm eylem ve söylemler şiddet olarak kabul edilir. Şiddet ise psikolojik ve fiziksel şiddet olarak iki şekilde kabul edilir. Aşağıda verilmiş olanlardan hangisi psikolojik bir şiddet olarak görülemez?

A) Ailesinin yanında, eşi ile alay etmek

B) Öğrencilere, Arkadaşlarının içinde hakaret etmek

C) Ali Bey’in eşinin alışveriş için istemiş olduğu paradan daha fazla para vermesi

D)Eşinin yaptığı yemeği beğenmeyip çöpe atmak E)Gelinin yapmış olduğu işleri sürekli eleştirmek

 

12) Aşağıda verilenlerden hangisi çatışmaları çözüm yollarındandır. I-Ortamdan uzaklaşmak

II- Sorunu yok sayma

III- Olaya karşı tarafın gözüyle bakma

IV-Soruna yol açan tutum ve davranışı değiştirme

I II. III. IV.    B. I. III. IV.     C.I. III.

II. III. IV.      E.III. IV
13) Aşağıda verilmiş olan seçeneklerin hangisindeki özellik kendisi ile barışık olan bir insanın özelliği olamaz? A)Kendine karşı dürüsttür

B)Fiziksel görünüşünden memnundur

C)Doğruyu söyler, kendine güvenir

D)Rakibini Mağlup etmek için hakaret etmez

E)Başarı ve başarısızlığı normal görmez

14) Salbaş Anadolu Lisesi’nde 2017-2018 eğitim öğretim yılında öğrencilerin giyeceği kıyafet seçimlerinin yapılması için tüm okulda oylama yapılmış ve siyah pantolon bordo ve mavi tişört Oylamada karar olarak çıkmıştır.

Yukarıdaki duruma göre Salbaş Anadolu Lisesi öğrencileri hangi haklarını kullanmışlardır?

A) Seçilme    B)Özgürlük C)Katılın

D)Eğitim  E)Özerklik
15) 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine aşağıdaki partilerin hangisi katIalamamaktadır?

A) HDP                B)BBP                 C) CHP

D)TKP                E)Hüda Par

16) Ecem sivil toplum örgütlerine katılmış ve kısa sürede birçok alanda geliştiği görülmüştür. Ecem’in hangi alanda geliştiği söylenemez?

Yeni ilgi alanları  B)Yeni arkadaş çevresi

C)yeni gelir alanları   C)Birlikte çalışma becerisi

E)Özgüven gelişimi.

17) Ecem ve Ceren turizmin ülke ekonomisindeki yerini tartışırken Ceren “Antalya’ya gelen turist sayısında azalma olduğu için Antalya’daki yan mahallelerde bulunan Küçük bakkal dükkanlarının da geliri çok azalmış” demektedir. Ecem “ne alaka turist küçük bakkallara gitmiyor ki onun için etkilenmez.” Ceren burada turist ile  yan Mahalle arasında bağ kurarken olaylara karşı nasıl bir bakış açısı sergilemiştir?

Tek yönlü bakmıştır B)Bütüncül bakmıştır

C)Soyut bakmıştır    D)Ekonomik bakmıştır

E) Siyasi bakmıştır

 

18) Selahattin , sokakta yürürken görmüş olduğu bir yaşlı çiftin elindeki eşyaları taşıyamadığını görüp kendi kendine düşünmeye başlamıştır gelecekte de kendisinin bunlar gibi olabileceğini ve birilerinin kendisine yardım etmesini bekleyeceği birden aklına gelmiş ve koşarak yaşlı çiftin elindeki eşyaları alıp onlara yardımcı olmuştur. Selahattin burada aşağıdaki kavramların hangisinin doğrultusunda davranışta bulunmuştur?

A)Empati        B) Sempati      C)Ethnocentrism

D)Mobbing    E) Demagoji

 

19) Az olan iş imkanları, trafik yoğunluğu, uygunsuz mimari, vurdumduymazlık ve empati yokluğu gibi sorunlar aşağıdaki bireyler grubundan hangisine daha fazla olumsuz etki yapar?

A) Gençler                 B) Çalışanlar       C) Öğrenciler

D)Yazlı ve özürlüler   E) Üniversite mezunları

 

20)Herhangi bir devlet kurumu yada iş yerinde yönetici konumunda olanların Mevcut gücün ya da pozisyonun kötüye kullanılarak; sistematik olarak psikolojik şiddet, baskı, kuşatma, taciz, aşağılama, tehdit vb. şekillerde tecelli eden duygusal saldırısına ne denir?

A)Ayrımcılık         B) Sempati     C)Tercih

D) Suistimal          E) Mobbing

Word olarak indiriniz

Cevaplar için tıklayınız

ziya Özcan

felsefe grubu öğretmeni

10.Sınıf Demokrasi İnsan Hakları 2.Dönem 2.Yazılı Soruları 2018 ve Cevapları

Bir yanıt yazın