Mantık Konu Testleri

Sembolik(Modern)Mantık Konu Testi İndir No:3

Sembolik(Modern)Mantık Konu Testi No:3

FELSEFEACADEMİSİ

                      ACADEMİ ÖĞRENMEYİ ÖĞRETİR    

LYS                                                                                                              SEMBOLİK  MANTIK -III

MANTIK

1.

IIIIII
DYD
DYD
YYD
YYD

 

I ve III nolu önermeler birbirleriyle tutarlıdır.

Buna göre iki önermenin tutarlı olması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

A)Bileşik önerme olmalarına

B)Aynı doğruluk değerine sahip olmalarına

C)Farklı doğruluk değerine sahip olmalarına

D)En az bir satırda doğru değeri almalarına

E)Yanlışlayıcı yorumlamalarının olmamasına

2. I. İki geçerli önerme

II.İki tutarsız önerme

III.İki geçersiz önerme

Yukarıdakilerin hangileri her durumda eşdeğerdir?

A)I. ve III.     B) II. ve III.      C) I. Ve II.      

D) Yalnız III.      E)Yalnız III

 

3.

  IIIIII
Pqpvq~p→qp^q
DDDDD
DYDDY
YDDDY
YYYYY

Tabloya dayanarak  aşağıdaki bilgilerin hangisine ulaşılamaz?

A)Üç önerme de birbiriyle tutarlıdır.

B)II. önermenin tutarlıdır

C)I. ve II. eşdeğerdir

D)III. önerme geçersizdir

E)I. önerme geçerlidir

4. Bir önerme tutarsız ise aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A)Değillemesi geçersizdir.

B)Eşdeğer bir önermesi olmaz.

C)Değillemesi tutarlıdır.

D)Basittir.

E)Geçerlidir.

 

5. p önermesi doğru (D) ,q önermesi yanlış (Y) ise aşağıdaki önermelerin hangisi tutarsızdır?

A) ~p↔q                     B)pv~q                 C)p^q

D)pvq                         E)p→~q

6.

IIIIIIIVV
YYDYY
DDDDY
YYDYY
DDDDY

Bu tabloya göre  aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A)I. no’lu önerme geçerli  ve tutarlıdır.

B) I. Ve II. birbiriyle tutarlıdır.

C) II. ve IV eşdeğerdir.

D)III. hem geçerli  hem tutarlıdır.

E)V. tutarsız ve geçersizdir.

 

7. Aşağıdaki  bilgilerden  hangisi yanlıştır?

A)   Tutarlı olmayan bir önerme geçerli değildir.

B) Geçerli olan her önerme aynı zamanda tutarlıdır.

C) Geçersiz olan bir önerme tutarlı  da  tutarsız da olabilir.

 D) Tutarlı olan bir önerme geçerli olmayabilir.

E)Geçerli olan önermeler tutarlı olmayabilir.

 

8.     Bir önerme geçerli ise aşağıdakilerin hangisi kesinlikle doğrudur?

A)Önerme eşdeğerdir.

B) önerme bileşiktir.

C) önerme tutarlıdır.

D) önermenin çelişiği doğrudur

E)Düz döndürmesi yoktur.

 

9.

Pq~p~q   ?
DDYYY
DYYDY
YDDYY
YYDDY

 

Soru işaretli yere aşağıdakilerden   hangisi getirilirse doğru olur?

A)q↔~q                B)pvq               C)~p^~q

 

D)p→~q                   E)q↔~p

 

10.[(pvq)v(r↔p)]→r  önermesi hangi seçenekte doğruluk tablosuna doğru yerleştirilmiştir?

A)

 pqpvqr↔p[(pvq)v(r↔p)][(pvq)v(r↔p)]→r 

 

B)

pqrpvqr↔p            [(pvq)v(r↔p)]→r 

 

C)

pqrpvqr↔p[(pvq)v(r↔p)][(pvq)v(r↔p)]→r 

 

D)

pqrr↔p[(pvq)v(r↔p)][(pvq)v(r↔p)]→r 

 

E)

pqrpvqr↔p[(pvq)v(r↔p)]    p→r 

             

 

              CEVAP ANAHTARI

1D-2C-3E-4C-5C-6A-7E-8C-9A-10C

 

Anahtar Kelimeler:Sembolik(Modern)Mantık Konu Testi No:3 testleri indir download testleri test tablo sorusu soruları cevapları çözümleri çözümü III cevabı lise son 12 on iki matematiksel matematik

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı