MantıkMantık Konu Testleri

Sembolik(Modern) Mantık Konu Testi-1

 

                                      FELSEFEACADEMİSİ

                             ACADEMİ ÖĞRENMEYİ ÖĞRETİR 

LYS                                                                                 SEMBOLİK  MANTIK -I

MANTIK


1.”Ceren büyürse halası ve amcasına yardımcı olacak” önermesinin sembolleştiriliş hali aşağıdakilerden hangisidir?

A) P→q                     B) ) P→( q^r)                    C) P→ q^r

 

           D) P^ ( q^r)                       E) P→( qvr) 

 

 

2. Okuma yazma artacak (P)

İnsanlar özgürleşecek(q)

Buna göre aşağıdakilerden hangisi P→  ~ q  biçiminde selleştirilir?

A)Ne okuma yazma artacak ne de insanlar özgürleşecek

B) Ya okuma yazma artar ya insanlar özgürleşecek

C) Okuma yazma artarsa insnlar özgürleşmez

D)Okuma yazma artmazsa insanlar özgürleşmez

E) Okuma yazma artmazsa insanlar özgürleşir

 

 

3.  ~[[( p^q)→(pvq)]↔( p^q)] Önermesinin ana eklemi hangisidir?

A) ^                                B) v                            C)→          

                    D)↔                              E)~

 

 

4. Aşağıdaki  önermelerin hangisinde tikel evetleme eklemi kullanılmamıştır?

A) Bir insan ya iyi ya  kötüdür

B) Bugün hava sıcak veya soğuktur

C) Öğrenci çalışkansa geçer

D) Evle sağlam  ya da çürüktür

E) Bir önerme tutarlı veya tutarsızdır

 

5. Ders zamanında çalışılmazsa sınavda başarı sağlanmaz.

Bu önermenin sembolleştiriliş hali aşağıdakilerden hangisidir?

A) ~(P→q  )                       B) ~p^q                       C) pvq

D)~p↔~q                            E)   ~p→~q

 

6.     Bir önermenin bileşik olması için hangi özelliğe sahip olması gerekir?

A)Doğruluk değerine

B)Önerme eklemine

C) Birden çok terime

D)  Tekil bir yargı bildirmesi

E) Bir yargı bildirmeli

 

 

7. Aşağıdakilerin hangisi her durumda geçerlidir?

A)pv~p                    B)p^p                  C)pvq

D) ~pv~p                     E)~p^p

 

8. İki önermenin tutarlı olması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

A) Doğruluk değerlerinin farklı olmasına

B) Tüm yorumlarının doğru olmasına

C) Doğru yorumlara sahip satıra sahip olmasına

D)En az iki yargıya sahip olmasına

E) Doğru yoruma sahip sütunun olmasına

 

9. aşağıda verilenlerden hangileri her durumda eşdeğerdir?

I. iki tutarsız önerme

II.iki geçerli önerme

III.iki tutarlı önerme

A)I.III.                      B)II.III.                C)I.

D) II.                   E) I.II.

 

10. aşağıdaki önermelerin hangileri basittir?

I. pvq

II.~p

III.p

IV.~(p^q)

V.q

A) I.IV.                      B) II.III.                  C)II.III.V.

D)III.V.                      E) I.II.IV.


11. Sembolik mantıkta hangi ana eklemin tek bileşeni vardır?

A) →                           B)^                    C)  ↔

D)~                         E)v

 

 

 

12. Sembolik mantığın kurucusu kimdir?

A) Aristo                  B) Russel               C) Farabi

D) Kant                             E) E. Husserl

 

 

13. Aşağıdakilerden hangisi sembolik  mantığın bir bölümü değildir?

A) Kıyas  mantığı                  B) Varlık mantığı

C)Yüklemler mantığı           D)Önermeler mantığı

E)Kiplik mantığı

 

 

 

14. Aşağıdaki bilgilerden hangisi  sembolik mantık için yanlıştır?

A) Sembolik mantıkta önermeler p,q,r,s,t gibi sembollerle gösterilir

B)Klasik mantık sembolik mantıktan daha geniştir

C) Sembolik mantıkta önerme eklemleri

~,    ↔,     ^,    →,  v    sembolleridir.

D) Ana bileşenler basit olabileceği gibi bileşik de olabilir.

E) Ana eklem , bir önermenin çözümünde işlem yapılan son eklemdir.

 

 

SEMBOLİK MANTIK-I-   CEVAP ANAHTARI

1b.2c.3e.4c.5e.6b.7a.8c.9b.10d.11d.12b.13a.14b.

 

Anahtar Kelimeler: 12. Sınıf mantık  Dersi 2. Soru ve Cevapları , soruları sorusu, yanıtları ,cevaplı ,yanıtlı,ara,bul,bedava,lise son,sembolik ,modern ,4. sınıf, örnek sınav, sınavı,imtihanı,test, çalışma yaprakları,indir,download,II.yarıyıl,2011-2012,cevap anahtarı,lise son ,lys,örnek ,örneği ,ygs , öss,ösym

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı