Mantık Konu Testleri

Örnek Modern( Sembolik )Mantık Konu Testleri No:V

 

Örnek Modern( Sembolik )Mantık Konu Testleri  No:V

1.Tek bileşenli olan önerme eklemi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Tümel evetleme

B)Değilleme eklemi

C)Tikel evetleme

D)Koşul eklemi

E)Karşılıklı koşul eklemi

 

2.Birden fazla önermenin birlikte tutarlı olması için aşağıdakilerden  hangisine bağlıdır?

A) Tüm satırlarının doğru olmasına

B)En az bir yorumunun yanlış olmasına

C)En az bir satırda tüm yorumların doğru olmasına

D) Hiçbir satırda yanlış değer almamasına

E)Tüm yorumlarının farklı olmasına

 

3. Aşağıdakilerden  hangisi (p^q) sembolü ile gösterilir?

A) Ziya  çalışkan değildir.

B)Ecem ile Ceren kardeştir.

C)İlknur  çalışırsa başarır.

D)Can ya da Taylan gidecek.

E)Zerrin gelirse seviniriz.

 

4. Aşağıdakilerden  hangisi doğru değildir?

A) Her geçerli önerme tutarlıdır.

B) Geçerli olan iki önerme eşdeğerdir.

C)Her eşdeğer olan önerme geçerli olmayabilir.

D)Her tutarlı önerme geçerli olmayabilir.

E)Her tutarlı önerme eşdeğerdir.

 

5. Bir önermenin hangi özelliği daima kendisine denktir?

A)Ters döndürmesi          B) Çelişiği           C)Altığı

 

D)Alt karşıtı                       E) Üst karşıtı

 

6. Sorit kıyas için hangileri söylendiğinde doğru olur ?

I.  Bir tür zincirleme kıyastır.

II.Tekrar  eden önermeleri alınmaz.

III. Sonuç  önermesi eksik bırakılır.

IV.Bir öncülü olumsuz olmalıdır.

A)I ve IV                B) I ve II                 C)III ve IV

 

D)I. II. ve III.                 E) I.

 

7. “Tüm canlılar beslenir” önermesinin çelişiğinin , alt   karşıtının ters döndürmesi aşağıdakilerin hangisidir?

A) Bazı beslenen olmayan canlı olmayandır.

B) Ters döndürmesi olmaz.

C)Bazı beslenenler canlıdır.

D) Hiçbir beslenen olmayan canlı olmayan değildir.

E)Her beslenen olmayan canlı olmayandır.

 

8. Aşağıdaki bilgilerden  hangisi ya da hangileri doğrudur?

A)  I.p↔q önermesi geçerli ise p ile q eşdeğerdir.

     II.Eşdeğer önermelerde “Y” yanlış değer bulunmaz.

   III.Bir tikel evetleme önermesinin yanlış olması “Y” değerini almasına bağlıdır.

   IV. Değilleme eklemi hem basit hem de bileşik önermeleri neteler.

A)I. III. IV.                   B)I.II.III.                  C)II.III.IV.

 

                       D) I.II.IV.                    E)III.IV.

 

9.(p^q) ↔(q→p) önermesinin doğruluk tablosunda  çözülmüş doğru  sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

    A)               B)                C)                  D)               E)

D

D

Y

Y

 

 D

Y

D

Y

 

 D

D

D

Y

 

 Y

Y

Y

D

 

 D

D

Y

D

 

 


10. Aşağıdakilerden  hangisi  mantık değişmezi değildir?

 

A)v                                   B)↔                         C)p 

 

                     D)~                                E)→  

 

 

CEVAP ANAHTARI

1B-2C-3B-4E-5A-6B-7B-8A-9B-10C

 

Anahtar Kelimeler:Modern( Sembolik )Mantık Konu Testi  No:V  Yaprak testleri çalışma yaprakları 2. yarıyıl II.dönem Lise son 12 sınıf indir download örnek örneği dökümanları ara bul sorular ve cevapları felsefe grubu ilgili soru yazılı  yoklama

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı