Mantık yazılı soruları 2018-2019

Mantık Dersi 2. Dönem(Yarıyıl) 1. Test Yazılı Yoklama Sınavı Soruları ve Cevapları

Mantık Dersi 2. Dönem 1.Yarıyıl (Dönem)Test Yazılı Yoklama Sınavı Soruları ve Cevapları

       ADI       :

SOYADI:

SINIFI   :

NO’SU  :                                             FELSEFEACADEMİSİ.COM

 SALBAŞ LİSESİ          2011-2012         EĞİTİM       ÖĞRETİM YILI   II.  YARIYIL      MANTIK   DERSİ I. YAZILI SINAV SORULARI

SORULAR


   1.Günlük dilde verilmiş olan aşağıdakilerden hangisi tümel evetleme (^) Biçiminde ifade edilir?

 

A) Bir insan iyiyse  kötü değildir .

B)Bu öğrenci ya başarır ya da başaramaz.

C)Bu araba yeniyse  satılır.

D)Bir annenin sevecen olması , iyi olmasını gerektirir.

E)Bir varlık var olması gibi yok ta olabilir.

 

2.”Mutlu olman ve istediğini başarman ancak ve ancak çalışman ve disiplinli olmana bağlıdır” önermesinin sembolik ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

A)  (p^q)↔(r^s)   B) (p^q)→(rvs)   C)(pvq) ↔(r^s)

D)  (pvq)→(rvs)     E) (p^q)↔(rvs)

 

3.

IIIIIIIVV
YYDYY
DDDDY
YYDYY
DDDDY

Bu tabloya göre  aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A)I. nolu önerme geçersiz  ve tutarlıdır.

B) I. Ve II. birbiriyle tutarlıdır.

C) II. ve IV eşdeğerdir.

D)III. Geçerli  ve tutarsızdır.

E)V. tutarsız ve geçersizdir.

4.(5+3)x2=7 bir önerme olduğu halde

(2+2y+1) bir önerme değildir.

Buna göre bir ifadenin önerme olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

 

I.Anlamlı bir cümle olması

II.Bir yargı bildirmeli

III.Değişkenlerinin olması

IV.Doğruluk değerinin olması

A) II.IV.                 B)II.III.IV.                 C) I.II.

D)I.II.IV.              E)II.III

 

5.Değilleme eklemi aşağıdakilerden hangisinde ana eklem durumundadır?

A) ~r^q                  B)(˜p→r )             C)~p^~q

 

D) ~[(svt)^(~p→q)]                  E)pv~q

 

6. py , qD ,rD ise aşağıdakilerden hangisinin sonucu yanlıştır?

A)(p→q)^(rvp)                  B) ~[(r^q)→(p↔q)]

C) (pvr)v(r→p)                  D) ~[(p↔r)↔(q→r)]

E) (p↔q)v(p^r)

 

7. S v {[(pvq)→t]↔S} önermesinin kaç ana bileşeni vardir?

A)1               B)2             C)3             D)4              E)5

 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi mantık ilkesine uygun değildir?

A)D→Y=Y                    B) Y^D=Y             C) DVY=Y       

                   D)Y↔Y=D                   E)DVD=D

 

9.

 

Pqr?
DDDD
DDYD
DYDD
DYYD
YDDD
YDYY
YYDD
YYYY

Yukarıdaki  soru işaretli yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?

A)p↔r        B)p→q       C) p^r      D)p↔q       E)pvr

 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi bir koşul (→) önermesi değildir?

 

A) İlaç içecek ya da  iyileşmeyecek.

B)Başarmasının tek yolu çalışmasıdır.

C)Sadece  ameliyat olursa iyileşir.

D)Dolmuşla giderse  otobüsle gitmeyecek

E)Beni dinlediği sürece kazanır.

 

 

11.Tek bileşenli olan önerme eklemi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Tümel evetleme

B) Koşul eklemi

C)Tikel evetleme

D) Değilleme eklemi

E)Karşılıklı koşul eklemi

 

12.Birden fazla önermenin birlikte tutarlı olması için aşağıdakilerden  hangisine bağlıdır?

A) Tüm satırlarının doğru olmasına

B) En az bir satırda tüm yorumlarının doğrulardan  oluşmasına

C) En az bir yorumunun yanlış olmasına

D) Hiçbir satırda yanlış değer almamasına

E)Tüm yorumlarının farklı olmasına

 

13. Aşağıdakilerden  hangisi (p^q) sembolü ile gösterilir?

A) Ziya  çalışkan değildir.

B)Ecem ya  da Ceren gelecek.

C)İlknur  çalışırsa başarır.

D)Can ile Taylan kardeştir.

E)Zerrin gelirse seviniriz.

 

14. Aşağıdakilerden  hangisi doğru değildir?

A) Her tutarlı önerme eşdeğerdir.

B) Geçerli olan iki önerme eşdeğerdir.

C)Her eşdeğer olan önerme geçerli olmayabilir.

D)Her tutarlı önerme geçerli olmayabilir.

E) Her geçerli önerme tutarlıdır.

 

 

15. Bir önermenin hangi özelliği daima kendisine denktir?

I.Ters döndürmesi

II. Çelişiği

III.Altığı

IV.Alt karşıtı

V. Üst karşıtı

A) I.III.          B) II.IV.         C)I. V.         D)I.       E) III.

 

 

16. Sorit kıyas için hangileri söylendiğinde doğru olur ?

I.  Bir tür zincirleme kıyastır.

II.Tekrar  eden önermeleri alınmaz.

III. Sonuç  önermesi eksik bırakılır.

IV.Bir öncülü olumsuz olmalıdır.

A)I ve IV            B) I. II. ve III       C) I ve II

 

D) III ve IV               E) I.
 17. “Tüm canlılar beslenir” önermesinin çelişiğinin , alt   karşıtının  altığının  ters döndürmesi aşağıdakilerin hangisidir?

A) Bazı beslenen olmayan canlı olmayandır.

B) Ters döndürmesi olmaz.

C)Bazı beslenenler canlıdır.

D) Hiçbir beslenen olmayan canlı olmayan değildir.

E)Her beslenen olmayan canlı olmayandır.

 

18. Aşağıdaki bilgilerden  hangisi ya da hangileri doğrudur?

A)  I.p↔q önermesi geçerli ise p ile q eşdeğerdir.

     II.Eşdeğer önermelerde “Y” yanlış değer bulunmaz.

   III.Bir tikel evetleme önermesinin yanlış olması “Y” değerini almasına bağlıdır.

   IV. Değilleme eklemi hem basit hem de bileşik önermeleri neteler.

A) II.III.IV.                B)I.II.III.                  C) I. III. IV.                  

 

                       D) I.II.IV.                    E)III.IV.

 

19.(p^q) ↔(q→p) önermesinin doğruluk tablosunda  çözülmüş doğru  sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

 A)                  B)                C)                  D)               E)

D

D

Y

Y

 

 D

Y

Y

Y

 

 D

D

D

Y

 

 Y

Y

Y

D

 

 D

Y

D

Y

 


 

20. Aşağıdakilerden  hangisi  mantık değişmezi değildir?

 

A)v                                   B)↔                         C)^ 

 

                     D)s                                E)→  

 

 

 

                           BAŞARILAR

          

                            ZİYA ÖZCAN

             FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

 CEVAP ANAHTARI

1E- 2A-3D-4A-5D-6E-7B-8C-9E-10A-11D-12B-13D-14A-15D-16C-17E-18C-19E-20D

 

Mantık Dersi 2. Dönem 1.Yarıyıl (Dönem)Test Yazılı Yoklama Sınavı Soruları ve Cevapları indir download yaprak çalışma örneği örnek tarama lise 12  lys  ygs  öss   testleri testi   son modern sembolik ıı.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı