Mantık Konu Testleri

Mantığa Giriş Test No-1

 

mantığa giriş test no-ı

İNDİR

FELSEFEACADEMİSİ

                         ACADEMİ ÖĞRENMEYİ ÖĞRETİR     

LYS                                                                                                                        MANTIĞA GİRİŞ -I

MANTIK

 

1-) Bir şeyin sadece zihinsel olarak   tasarlanabilmesine mantıkta ne ad verilir?

 

A)İlinti

B)Terim

C)Önerme

D)Kavram

E)Özgülük

 

 

2-) Bireylerin oluşturduğu  grubu işaret edip , bireyde değil de grupta  gerçekleşen kavramlara ne ad verilir?

A) Tümel kavram

B)Soyut kavram

C)Kollektif kavram

D)Negatif kavram

E)Distribütif kavram

 

 

 

3-) Özgülük tek bir türe ait olan , başka türlerde bulunmayan özelliklerdir.

Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi insan türüne ait bir özgülüktür?

A) Acıkmak

B) Beslenmek

C) Yürümek

D) Üşümek

E)Düşünmek

 

 

4-)  Varlık , Canlı , İnsan , ve Düşünmek  terimleriyle oluşturulacak “kavramlar arası ilişki”için aşağıdakilerden hangisi söylendiğinde yanlış olur?

 

A) Her düşünen varlıktır

B) Her varlık insan değildir

C) Bazı canlılar düşünendir

D) Her düşünen insandır

E)Her canlı insandır

 

 

5-) Varlık terimi çiçek teriminin içleminde yer alır.

Bu bilgi ışığında aşağıdakilerden hangisi söylendiğinde yanlış olur?

A) Varlık teriminin kaplamı ,çiçek teriminde daha büyüktür.

B) iki terimin kaplamı eşit değildir.

C)Çiçek teriminin kaplamı varlık terimin kaplamından küçüktür.

D) Terimlerden biri diğerinin tüm elemanlarını kapsıyor.

E) İki terim arasında eksik girişimlilik ilişkisi vardır.

 

 

 

 

6) İki terim arasında tam girişimlilik ilişkisi var ise aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 

A) İki terimin tüm elemanları eşittir.

B)Her bir kavram diğerinin bir kısım elemanlarını kapsar.

C)Terimlerden biri diğerinin kaplamındadır.

D) İki terimin hiçbir ortak elemanı yoktur.

E)En az bir ortak elemanları vardır.

 

 

 

 

 

 

 

 

7-) İçlemlerinin Sayısı fazla olan terimler için hangisi söylenirse doğru olur?

A) Tekil olmaları

B) Özel olmaları

C) Somut olmaları

D) Genel olmaları

E) Tikel olmaları

 

 

 

 

 

😎 I. Her insan yaşayandır

Bazı yaşayanlar insandır

 

II. Bütün kuşlar kanatlıdır

Bütün kanatlılar kuştur.

Bu iki önerme çifti arasında ne tür bir ilişki türü vardır?

A) I. Ayrıklık               B) I.Tam girişimlilik

II. Tam girişimlilik      II.Eşitlik

 

C) I. Ayrıklık               D) I.Eksik girişimlilik

II.Eşitlik                     II.Eşitlik

 

E) I.Tam girişimlilik

II.Eşitlik

 

 

 

 

 

9-) I.Demir-taş

II.Yaşayan-Canlı

III.papatya-bitki

IV.tiyatrocu-sanatçı

V.koyun-keçi

Bu terimlerden hangileri arasında tam girişimlilik ilişkisi vardır?

A)II. ve III                     B)IV. Ve V.              C)III. Ve IV.            D) III.                            E)I. Ve II.

 

 

 

10-)  aşağıdakilerden hangisi mantık doğrusu için söylendiğinde yanlış olur?

A) Olgusal değildir.

B) Deney ve gözleme dayanmaz

C) İçerikle değil biçimle ilgilenir.

D)Pozitif bilimler alanına girer.

E) Gerçeğe uygunluğu değil, öncüllerle tutarlılığı esastır.

 

 

11-) Aşağıdaki terimlerden hangisinin içlemi en az olandır?

A)Roman

B)Vurun kahpeye

C)Kitap

D)Sanat

E)Eser

 

 

 

 

 

 

 

 

12-) Bütün bayanlar insandır

Bazı insanlar bayandır

Bu önermelerde geçen”bayan ve insan” terimleri arasında ne tür bir ilişki vardır?

A) Ayrıklık

B) Eşitlik

C) Tam girişimlilik

D)Eksik girişimlilik

E)Altıklık

 

 

 

 

13-)iki terimden her birinin bazı elemanlarını kapsıyorsa  aralarında hangi tür ilişki vardır?

A) Ayrıklık

B) Eşitlik

C) Tam girişimlilik

D)Eksik girişimlilik

E)Altıklık

 

 

 

14-) Yakın  cins türün hemen üzerindeki , diğerleri ise uzak cinstir.

Bu bilgiye dayanarak aşağıdakilerden hangisi”kobra” teriminin yakın cinsidir?

A) Canlı

B)Hayvan

C)Yılan

D)Cismi olan

E)Varlık

 

 

15-) Kavramların tümel , tikel ,tekil , olumlu ve olumsuz olarak sınıflandırılmasında aşağıdakilerden  hangisi ölçüt alınmaktadır?

 

A) Nicelik-nitelik

B) Genellik-Nicelik

C) Nitelik-Doğruluk

D)İçlem-Kaplam

E)Tür-Cins

 

 

16-) Neliği olup gerçekliği olmayan kavram aşağıdakilerden hangisidir? (5 puan)
A) Bülbül

B) At

C) Elma

D) Serçe kuşu

E) Noel baba

 

 

  1D- 2C- 3E- 4E- 5E- 6C- 7B – 8E 9C-10D-11D-12C-13D-14C-15A-16E

 

 

mantığa giriş test no-ı mantık test klasik mantık kavram terim mantık indir download cevapları çözümleri yanıtları

konu testi testleri konu tarama  konu tekrar yaprak testi

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı