Sosyoloji Yazılı Soruları 2018-2019

Lise 11.Sınıflar Sosyoloji Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Yoklama Sınavı Soruları ve Cevapları İndir

11.SINIF SOSYOLOJİ DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMA KARMA SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI WORD DOSYASI İNDİR

 

 

ÇUKUROVA  SALBAŞ ANADOLU LİSESİ

2013-2014 SALBAŞ ANADOLU LİSESİ

11.SINIFLAR

DEĞERLENDİRME SINAVI SORU HAZIRLAMA FORMU

 

 

SINAV DÖNEMİ:

1

SINAVIN SAYISI:

1

SINIF:

    11-A/B

 

DERSİN ADI:

SÜRESİ:

DUYURU TARİHİ:

SINAV TARİHİ:

SONUÇLARIN DUYURULMASI:

                 SOSYOLOJİ

  40DK

 

 

 

 BBBBBBBBBBBBBBBBB  GRUBU  BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

A) GRUBU SORULAR DOĞRU YANLIŞ  HER SORU 3 PUAN BASTAKİ BOŞLUĞA  D/Y YAZINIZ

(D) 1-Sosyoloji sadece toplumsal olay ve olgularla ilgilenen bir bilimdir

 

(D) 2-Sosyal rolleirn var olması , sosyal statülerin varlığına bağlıdır.

 

(Y) 3-İkincil ilişkilerin görüldüğü gruplar küçük çaplı gruplardır.

 

(D) 4- Grubun özelliklerinden biri de bireyin yeteneklerinin ortaya çıkmasını sağlamasıdır.

 

(Y) 5-Sosyal olay aynı türdeki durumların tekrarını ifade eden soyut süreçlerdir.

                                                              

B)GRUBU SORULAR BOŞLUK DOLDURMA HER SORU 7 PUAN BOŞLUĞA  DOĞRU KAVRAMI YAZINIZ

 

1-Kurulması için resmi işlemlere gerek duyulmayan, kendiliğinden oluşan gruplara….RESMİ OLMAYAN GEUPLAR….denir.

 

2-Bireyin ,çabası sonucu kazandığı statüler…EDİNİLMİŞ…. statülerdir.

 

 3-Toplumun üyesi olmak ,topluma uyum sağlayabilme süreci TOPLUMSALLAŞMA/SOSYALLEŞME ..olarak adlandırılır.

 

4- Bir toplumda statülere verilen değer…..TOPLUMSALPRESTİJ….olarak adlandırılır.

 

5- Sosyolojinin araştırmalarından kullandığı yöntemlerden biri özelden özele akıl yürütme yöntem olan ANALOJI  dır/dir.

C)GRUBU SORULAR TEST HER SORU 5 PUAN  DOĞRU SEÇENEĞİ İŞARETLEYİNİZ

 

1- Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin özelliklerinden değildir?

A) Kendine özgü yöntemleri vardır..

B) Toplumun ortaklaşa sonuçlarıyla ilgilenerek, soyut genellemelere ve tam açıklamalara varır.

C) Kişinin grup içerisindeki statüsü, rolü, uymakla yükümlü olduğu kuralları içerir.

D) Toplumsal nitelikli problemlerle .

E) Var olanı değil, olması gerekeni inceler.

 

2-Grup içindeki yapılanmayı , ayrışma ve mesafeleri incelemek, öğrenmek isteyen bir araştırmacının hangi yöntemi kullanması doğru olur?

    Sosyolojide kullanılan bu araştırma tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Monografi                  B) Deney                  C) Sosyometri                   D) Anket                        E) İstatistik

3- Aşağıdakilerden hangisi toplumsal bir grup oluşturur?
A) Bilet almak için kuyruk bekleyen insanlar
B) Sınıfta ders çalışmak için bir araya gelen öğrenciler.
C) Minibüste birlikte seyahat edenler
D) Akademik yaşamda gözlük takan insanlar
E) Sokakta yürüyen insanlar.

4- Sosyolojinin amaçları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Toplumları içinde bulundukları yer ve zamana göre anlamak
B) Toplumsal olaylardaki değişmelerin altında yatan sebepleri araştırmak
C) Toplumsal değişme süreci ile ilgili olarak öngörüde bulunmak
D) Farklı toplumlar arasındaki benzerlikleri saptamak ve genellemelere ulaşmak
E) Bireysel farklılıkların oluşumundaki sosyal etkenleri belirlemek

5-     -Toplumda biden fazla statüye sahip kişinin ,bu statülerden biri ile toplumda tanınmasını ifade eden kavram.

         – Birinin ,baba ,sporda kaptan, iş yerinde müdür olmasına rağmen her yerde müdür gibi davranması.

         -Bireyin yerine getirdiği roller birbirine benziyorsa ,bu rollerin birbirini kolaylaştırması.

    A) Rol pekişmesi-Toplumsal statü-Toplumsal rol

    B) Anahtar statü- Rrol çatışması- Toplumsal statü

    C)  Rol pekişmesi-Toplumsal statü-Anahtar statü

    D)  Rol pekişmesi-Toplumsal rol- Toplumsal statü

    E) Anahtar statü-  Rol çatışması- Rol pekişmesi

 

6-Aşağıdaki statülerden hangi ikisi  diğerlerinden farklıdır?

I-Öğretmen   II-Zengin olmak  III- Anne olmak  IV- Şoför   V- Köle olmak

A) I-III             B)II-V               C)II-IV               D) III-V        E)IV-V

7- Aşağıdaki özelliklerden hangisinin birincil gruplarda görülmesi beklenemez?

A) Grubun üye sayısı azdır         B) Biz bilinci hakimdir.                   C)İlişkiler yazılı kurallara dayalıdır.

 D)İlişkilerde çıkar gözetilmez.  E) Grup içindeki ilişkide süreklilik vardır.

 

8- Toplumsal grupların oluşması için bazı şartların oluşması gereklidir , aşağıdakilerden hangisi bu şartlardan değildir?

 

A) Ortak amaç ve değerlerin olması.

B)En az iki kişiden oluşması.

C) Grupta iş bölümünün var olması.

D) Grup üyelerinin ,grupta istediği rolü almaları.

E)Grup yapısının zamanla değişebilmesi.

 

9—2000’de değişen sınav sistemimiz ihtiyaca cevap verememektedir.

    -Adana da 10 kasımda yaşanan gerginlik

    -Türk sporundaki başarısızlık

    – 2013 yılında Salbaş’ta  yaşanan arazi kavgası.

Yukarıda verilen durumlar aşağıda hangi seçenekte sırasıyla verilmiştir?

A) Olgu-Olay-Olgu-Olgu

B) Olay-Olay- Olgu-Olgu

C) Olgu- Olgu-Olgu-Olgu

D) Olay-Olgu-Olgu-Olay

E) Olgu-Olay-Olgu-Olay

 

10- Aşağıdaki hangisindeki ilişki biçimi diğerlerinden farklıdır?

 

A)Sendikalar   B)Eğitim kurumları  C)Cemaatler   D)Bankada iş yapmak E)Siyasi partiler

 

 

 

                                                                                                    SINAV SÜRESİ 30 DAKİKADIR

 

                                                                                                                         BAŞARILAR

                                                                                                                         ZİYA ÖZCAN

                                                                                                        FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı