Mantık Konu Testleri

Klasik Mantık , Mantığa Giriş Testi No: v

Klasik Mantık Mantığa Giriş Testi   No: v

 

FELSEFEACADEMİSİ

                         ACADEMİ ÖĞRENMEYİ ÖĞRETİR  

LYS                                                             MANTIĞA GİRİŞ VE ÖNERMELER -V

MANTIK


 

1.İçlem ve kaplam ile ilgili aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?

A)Terimin içlemi , terimin tüm özelliklerini yansıtır.

B)Özel terimlerin kaplamı , içlemine göre fazladır.

C)Terimin içlem ve kaplamı ters orantılıdır.

D)Genel terimlerin kaplamı daha fazladır.

E)En genel terimin içlemi yoktur.

2.Aşağıdakilerden hangisinin bileşiği açıkça belli değildir?

A)Bugün sadece o gelecek.

B)Ya Musa ya da Derya kalacak.

C)Ali  gelirse ,oraya gideriz.

D)Esin ve Emine kahvaltı yapıyor.

E)Sınıf sessiz ama ders çalışmıyor.

 

3.”Çukurova  Adananın şirin bir ilçesidir.”Önermesi nitelik ve nicelik olarak nasıl bir önermedir?

A)Tekil-olumsuz B)Tikel –olumlu ,

C)Tümel-olumlu D)Tekil-olumlu

E)Tikel-olumsuz

4.”Her insanın iki gözü vardır.” Önermesi  doğru olduğuna göre aşağıdakilerden hangileri kesinlikle doğrudur?

I.Çelişiği

II.Altığı

III.Karşıtı

IV.Düz döndürmesi

A)IV      B)I.III.     C)II. IV    D) III. IV.    E) I. IV.

 

5.  I. Öğrencilerin bir kısmı kavgacıdır.

    II.Hiçbir  filozof   kötü değildir.

Bu önermeler için aşağıdakilerden hangisi söylenirse yanlış olur?

A)Her iki önerme doğruluk değeri bildirmiştir.

B)I.önerme tekil , II.önerme tümeldir.

C)Her iki önermede de iki eklem kullanılmıştır.

D)Önermelerde niceleyici kullanılmıştır.

E)Birinci önerme olumlu , ikincisi olumsuzdur.

 

6. “Bütün öğrenciler idealisttir.” Önermesinin ters döndürmesi hangisidir?

A) Bütün idealist olmayanlar öğrenci olmayandır.

B)Bütün öğrenciler idealisttir.

C)Bazı  idealist olmayan öğrenci olmayandır.

D) Bazı idealistler öğrencidir.

E)Hiçbir idealist olmayan öğrenci olmayandır.

 

7.Aşağıdakilerin hangileri arasında eksik girişimlilik vardır?

A)İnsan-demir                 B)Hayvan-inek            

C)İnsan-hayvan          D)Güçlü-insan

E)Kuş-serçe

 

8. Kimi insanlar zeki , çalışkan ve başarılıdır. Bu önerme nicelik, nitelik  ve yapı bakımından nasıl bir özelliğe sahiptir?

A)Tikel-basit-olumlu B) Tikel-bileşik-olumlu

C)Tümel-bileşik-olumlu D) Tikel -bileşik-olumsuz

E)Tekil-bileşik-olumlu

 

9. Bir önermenin hangi özelliği  daima kendisine eşdeğerdir?

A)Çelişiği                                B) Altığı

C)Üst karşıtı                          D)Alt karşıtı     ,

E) Ters döndürmesi

 

10. I. Varlık

        II.Canlı

      III.Levrek

      IV.Sazan

       V.Havan

Bu terimlerin hangileri “balık” teriminin içleminde yer alır?

A)I. III.V.                        B)III.IV.

C) I.II.V.                          D)II.IV.V.

E)I.II.III.

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

1B-2A-3D-4C-5C-6A-7D-8B-9E-10C

 

Anahtar Kelimeler:Klasik Mantık Mantığa Giriş Testi   No: v  lys  testleri indir download  mantık  örneği örnek yaprak çalışma konu tarama  önermeler öss hazırlık genel tekrar

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı