FelsefeFelsefe Ders Notları

Felsefi Düşüncenin Özellikleri ve Felsefe Hikmet İlişkisi

İnsan hem kendini hem de evreni “merak” eder. Aristoteles’in de dediği gibi “insan doğal olarak bilmek ister”.

FELSEFE NEDİR?

Felsefe; evreni, doğayı, insanı tanımaya dönük bilme ve anlama çabası olarak günümüze kadar gelmiştir. Felsefe (philosophia) terimi ilk kez, İlk Çağ’ın ünlü Yunan matematikçisi ve filozofu Pythagoras (Pisagor), (MÖ580-

tarafından kullanılmıştır. Kendini sophos/bilge olmaktan çok “philosophos / bilgelik dostu” olarak tanımlamış.

PHİLO     +     SOPHİA      =          PHİLOSOPHİA

(sevmek)        (bilgelik)               (bilgelik sevgisi)

*Felsefe; varlık, bilgi, gerçek, adalet, güzellik, doğruluk, a kıl ve dil gibi konularla ilgili genel ve temel sorunlara ilişkin yapılan çalışmalardır. Her filozofun hayata bakış açısı farklı olmasından dolayı felsefe tanımları da farklıdır.

Felsefe düşünce sanatı olarak da bilinir.

HİKMET NEDİR?

Hikmet : Bilgelik

İslamiyet, Hz. Muhammed (571-632) ile yayılmaya başlayınca “hikmet bilgisi” yeni dinde önemli yer tutmaya başladı. Müslümanlar 7.yydan itibaren Yunan eserleri Arapçaya tercüme ederken “filozof” sözcüğü “feylesof” bazen de “hâkim” olarak çevrilmiş. Hikmet, bütün olan bitenlerin esasını bilmektedir. Hikmet tümel bir bilgidir, yani her şeyi kuşatan bilgidir. Felsefe ise böyle bir iddia değildir. Felsefede sorgulama esastır, felsefe hikmete ulaşma amacında değildir. Felsefe, hikmeti sevme ve ona yönelme anlamında bir bilgidir.

FELSEFİ DÜŞÜNCENİN ÖZELLİKLERİ

1.Akılla yapılan bir etkinliktir, mantıksaldır.

2.Analiz yapar, sonrasında sentezler düşünceyi.

3.Bilme isteğinden doğmuştur.

4.Bilimsel verilerden yararlanır.

5.Bilim değildir (Nesnel olmadığından).

6.Birleştirici, bütünleştiricidir.

7.Cevaplardan çok sorular önemlidir.

8.Çağın koşullarından etkilenir filozof ve çağını etkiler.

9.Dogmatik(sorgusuz sualsiz kabul edilen) bilgi değildir.

10.Düşünsel bir etkinliktir.

11.Dayanaklılandırılmış (temellendirilmiş) düşünce olmalıdır.

12.Evrenseldir. (soruları bakımından)

13.Eleştiriseldir, sorgulayıcıdır.

14.Evreni bir bütün halinde ele alır.

15.Fayda amacı gütmez, bilmek için yapılır.

16.Genel geçer (kesin) bir bilgi yoktur.

17.Hayata anlam katmak için yapılır.

18.Hiçbir zaman bitmeyen bir etkinliktir, sonu yoktur.

19.İnsan hayatındaki her şeyi konu edinir.

20.İhtiyaçtan doğmuştur.

21.Kümülâtiftir.(yığılarak ilerler.)

22.Kuşkucudur (şüphecidir).

23.Lüks bir ihtiyaçtır.

24.Merak ve hayret etmeden doğmuştur.

25.Mantıksaldır.

26.Özneldir. (sübjektiftir.)

27.Özgündür.

28.Refleksiftir(düşünme üzerine düşünmedir, derin düşünmedir.)

29.Rasyoneldir( akılcıdır).

30.Salt(sadece) düşünceye dayanır. (Düşünme etkinliğidir.)

31.Sistemli düşüncedir.

32.Şüpheci (kuşkucudur).

33.Tutarlılık önemlidir.

34.Temellendirmeye (dayanaklılandırmaya) dayanır.

35.Tümelle ilgilenir

36.Uygun ortamlarda ortaya çıkar.

37.Ürünlerini öğreti olarak ortaya koyar.

38.Varlığı bir bütün olarak ele alır.(Tümelle ilgilenir.)

39.Yaşam boyu devam eden bir etkinliktir.

40.Zamanla alanları genişler.

Tamamınıindirme için indirme linkini tıklayınız ve kayediniz

Felsefe nedir felsefi düşüncenin özellikleri nelerdir

Özgen ERASLAN

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

Özgen öğretmenimize felsefe grubu öğretmenleri adına teşekür ederiz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı