Felsefe Konu Testleri

Felsefeye Giriş Testi Ve Cevapları Ygs Hazırlık

Felsefeye Giriş Testi Ve Cevapları Ygs Hazırlık

İNDİR

                              FELSEFEACADEMİSİ

                      ACADEMİ ÖĞRENMEYİ ÖĞRETİR     

LYS                                                                               FELSEFEYE GİRİŞ  -I

FELSEFE


1.Felsefeyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Bireyin olaylara bakış açısıdır

B)Varlığı birleştirici bir bilgidir

C)Önyargıları yıkan bir bilgi türüdür

D)Bilgiyi arama sevgisidir

E) Olayların nasılına cevap arar

 

2. Aşağıdakilerden hangisi filozofta bulunup  bilim adamında bulunmayan özelliktir?

A)Sistemli olma   B) Akılcı olma

C)Eleştirel olma  D)Meraklı olma

E)Birleştirici olma

 

3.  Aşağıdakilerden hangisi sofistlerin özelliği değildir?

A) İlk defa toplumsal sorunları ele almışlardır.

B)Öznel görecelilik görüşünü benimsediler

C)İkna sanatını(retorik)  öğrettiler

D) Çağlarındaki toplumsal değerleri eleştirdiler

E)Evrenin ana maddesi temel sorunlarıydı

4. Aşağıdakilerden hangisi bilim ile felsefenin ortak özelliğidir?

A)Olanı ele alma

B)Birikimli olmak

C)Olgusal olma

D)Metafizik konuları ele alma

E)Varsayımlı olma

 

5. Aşağıdakilerden hangisi dinsel bilginin özelliklerinden biri değildir?

A) Eleştiriye kapalıdır

B) Kaynağı ilahidir

C) Evreni ,insanı anlamaya açıklamaya çalışır

D)Doğruları kesin ve mutlaktır

E)Akla dayalı açıklamalar içerir

6.    Aşağıdakilerden hangisi bilimsel , felsefi ve  sanatsal bilginin ortak özelliğidir?

A) Öznellik

B) Olgusallık

C) Yaratıcılık

D)Birikimli ilerleme

E) Olanı ele almaları

7. Aşağıdakilerden hangisi metafizik  bilginin özelliklerinden değil?

A) Bilimin Sınırları içindedir

B) Bilimsel buluşları temellendirmesi

C)Varlığın soyut kısmı ile ilgilenmesi

D)Evreni bütüncül ele alması

E) Mantık ilkelerine uygun olması

8. Aşağıdakilerden hangisi felsefi  bilginin özelliklerinden değil?

A) Kümilatif olması

B) Tutarlı olması

C)Neden sonuç ilişkisini içermesi

D)Öznel olması

E) Eleştirel olması

 9. Aşağıdakilerden hangisi felsefe için söylendiğinde yanlış olur?

A)Çağının özelliklerini yansıtır

B)Tüm varlık alanını içine alır

C) Bilimle karşılıklı birbirini beslerler

D)Felsefi kuram filozoftan bağımsızdır

E)Felsefe merak ürünüdür

Felsefeye Giriş Testi Ve Cevapları Ygs Hazırlık

10. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A)Din-doğma            B)Bilim-olgu

C) Sanat-sezgi            D)Felsefe-norm

E) Ahlak-davranış

Felsefeye Giriş Testi Ve Cevapları Ygs Hazırlık

 11. Aşağıdakilerden hangisi felsefi  bilgi ile bilimsel bilginin ortak özellikleridir?

I.Birikimlilik

II.Eleştirellik

III.Tutarlılık

IV.Akılsallık

V.Varlığı ve evreni anlamak açıklamak

A)I. II. IV.                 B) II. III. V.              C ) I. III. V.

D) II. III. IV.              E) I. II. III. IV. V.

12. Aşağıdakilerden hangisi felsefi  bilgi ,  dinsel bilgi  ile bilimsel bilginin ortak özelliğidir?

A) Yaratıcılık

B) Öznellik

C)Evereni ve varlığı açıklamak

D)Var olan durumları betimlemek

E) Akıl ürünü olmak

Felsefeye Giriş Testi Ve Cevapları Ygs Hazırlık

FELSEFEYE GİRİŞ-I-   CEVAP ANAHTARI

1e.2e.3e.4b.5e.6c.7a.8c.9d.10d.11e.12c

felsefe yaprak testi indir download  test sorusu konu testi taraman soruları

 

 

 

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı