Felsefe Grubu SorularıFelsefe Konu TestleriFELSEFE TESTLERİYGS-LYS SORU BANKASI

Felsefe yeni müfredat konularından çıkmış lys öss sınav soruları ve cevapları

Yeni müfredat konularında çıkmış olan ÖSS – YGS sınav soruları

1. filozofların ilahiyat konusunda genel zorunluluğu doğru ve apaçık önermeleri olmadığını ortaya koyan Tanrı hakkındaki gerçek bilgiye filozofların yaptığı gibi çıkarımlar yoluyla değil , tanrıyı içinde duyarak ulaşabileceğini söyleyen tahafut (tutarsızlık) adlı yapıtıyla tanınan İslam düşünürü aşağıdakilerden hangisidir?

A) İbni rüşd            B) Gazali            C) İbni Sina

D) Farabi               E) Sühreverdi

1990 öys

2. İnsan aklı öyle sorular tarafından rahatsız edilmektedir ki akıl onları ne çözebiliyor ne de inkar edebiliyor. Sözü edilen problemlere örnek olarak bilginin evrenin devletin hak ve adaletin kaynağını araştıran problemler gösterilebilir. Bilim bu problemleri bir varsayımdan hareket ederek yaklaşabilir fakat bu varsayımdan hareket etmek problemi çözmek demek değildir.
Bu tür problemlerle hangi felsefi disiplinin ilgilenmektedir ?

A) metafizik           B) etik ( ahlak felsefesi)   C) felsefi antropoloji

D) epistemoloji      E) Doğa felsefesi

1990 öys

3. “Doğa olaylarının açıklanması gözlem ve deneye dayanmalıdır, Aristo’nun kitaplarına değil.” Galileo bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisini eleştirmektedir?
A) Doğa olaylarını konu alan kitapların azlığını

B) Bilimsel çalışmaların yalnızca doğa olayları ile sınırlı kalmasını

C) Yalnızca gözlem ve deneye dayanarak genellemelere ulaşmayı

D) Eski çağı düşünürlerine ait kitapların yanlış yorumlanmasının

E) Bilimde otorite kabul edilen kişilerin görüşlerine körü körüne bağlanmayı

1990 öys

4.  Aristo’nun mantık konusundaki eserlerini ele alıp en ince noktalarına kadar gözden geçirin ve anlatan , bu nedenle muallim-i Sani yani ikinci öğretmen adıyla da tanınan Türk İslam düşünürü aşağıdakilerden hangisidir?

A) İbni Sina       B) Gazali         C) Farabi

D) Biruni          E) Mevlana

1991 öys

5. Metodik şüphe , yanılgı ve önyargıları önlemek ve kelime yoluyla şüphe edilemez , bir gerçeğe ulaşmak için her şeyden şüphe etmeye dayanır. Bu yollar kendinden hiç şüphe edilmeyen açık seçik bilgilere ulaşılır. Bu bilgilere dayanarak hiç atlama yapmadan yine doğrulukları açık seçik olan öteki bilgilere adım adım geçilir . Bu parçada sözü edilen görüş aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?

A) Descartes       B)Bacon            C) Hume   

D) Kant               E) Bergson

1991 LYS

6. Aşağıda verilmiş olanlardan hangisi metafizik bilginin özelliklerinden birisi değildir?

A) Bilimin sunduğu bilgilerin sınırı içinde kalması

B) Soyut kavramlara dayanması

C) Evreni bir bütün halinde ele alan açıklamalara dayanması

D) Mantık ilkelerine uygun olması

E) Çözülmemiş sorunlarla ilgili olması

1994 öys

 

Cevap Anahtarı

1B  2A  3E  4C  5A  6A

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı