Felsefefelsefe terimleri sözlüğü

Felsefe Terimleri Sözlüğü Ç Harfi

Felsefe Terimleri Sözlüğü Ç Harfi

      Ç    

Çağdaş idealizm: 19 yüzyılın sonlarına doğru başlayıp, 20 yüzyılın ilk yarısında ağırlığını hissettiren idealizme verilen ad. Doğa bilimlerinin büyük bir ilerleme kaydettiği 19. Yüzyıla damgasını vuran eğilim. Pozitivizmden başlayıp , maddeciliğin en radikal biçimlerine dek uzanan geniş bir çerçeve içinde ,doğalcılık olmuştur.

Çağrışım:  Bilinçteki öğelerin  ya da bileşenlerin , iradenin aracılığı olmadan ya da iradenin karşı koyuşuna rağmen, birbirlerine bağlanmaları veya  birbirleriyle birleşmeleriyle ilgili psikolojik fenomene verilen ad.

Çarşı İdolleri:  Bu idoller sözlerin düşüncelerimiz üzerindeki etkilerinden doğar. Çünkü geçmiş çağların görüşleri dilde kalıplaşmış olup, bu dil kalıpları bizim için birer önyargı olmuştur.(Kalıplaşmış söz gruplarının bizde oluşturduğu önyargılar)

Çavraklar: Hint felsefesinde maddeci bir görüş geliştirerek ,tüm duygu ve düşünceleri maddeye dayandırarak , ruhun varlığı görüşünü reddeden düşünürlere verilen ad.

Çift hakikat: Teolojideki doğrularla felsefedeki doğruların birbirlerinden   bağımsız olduğunu savunan yaklaşım.  Yani bir şeyin felsefede yanlış iken dinde doğru olabileceğini  savunan anlayışa  verilen ad.

Çilecilik:  Kişisel gelişme , yetkinleşme ve bilgiyi  elde etmek ancak ; konfor , rahatlık , iyi giyinme ve iyi yemek gibi öğelerin yadınmasıyla (reddedilmesi) mümkün olabileceğini savunan görüş. Bireyin ahlaki bakımdan gelişmesi olgunlaşması için  iradeyi sıkı bir disiplin altına alma tavrı.

Çoktanrıcılık: (Politeizm) Birden çok tanrının var olduğuna inanma . Tanrısal gerçekliğin özü itibarı ile,  bir değil de , çok olduğunu ,birden çok tanrının var olduğunu savunan anlayış. Doğa güçlerinin, ölülerin, birtakım  hayvanların tanrısallaştırılması sonucu olarak ortaya çıkan ve birden çok tanrının varlığını kabul eden inanç.

 

Anahtar Kelimeler:Felsefe Terimleri Sözlüğü Ç Harfi indir, ara,bul, iyi ,geniş, yeni,kavramları, bilinmeyen kelimeler , Çoktanrıcılık , politeizm,çilecilik,çavraklar,çarşı idolleri,çağrışım, çağdaş idealizm nedir, ne demek, anlamı,manası, açılımı,,bedava,download,sözlük, yabancı,sözcük

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı