FelsefeFelsefe Konu TestleriYGS-LYS HAZIRLIK TÜM DERSLER KONU TESTLERİ VE CEVAPLARIYGS-LYS SORU BANKASI

Felsefe Dersi Bilgi Felsefesi Ygs Hazırlık Konu Tarama Testi ve Cevapları

Felsefe Dersi Bilgi Felsefesi Ygs Hazırlık Konu Tarama Testi ve Cevapları

  BİLGİ FELSEFESİ TARAMA TESTİ

 

1-)Rasyonalizm, septisizm ,sofizim ve empirizm gibi görüşlerin üzerinde durduğu ortak nokta aşağıdakilerden hangisidir?

a) bilgi                               b) varlık                           c)bilim            

d)ahlak                             e)din
2-)Bilgi felsefesi belli bir bilgiyi değil, bilginin kökeninin genel olarak ele alır ve özüne inmeye çalışır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bilgi felsefesinin sorularından biri olamaz?

a ) Bilgi nasıl oluşur

b)Doğru bilginin ölçütü nedir

c) doğru ile yararlı olan aynı mıdır

d)bilimsel doğrular değişir mi

e)bilgi nedir
3-)Benim için bir düşüncenin değerli olabilmesi için pratik olarak benim problemlerimi çözmesi gerekir.“ Diyen bir kişi aşağıdaki görüşlerden hangisini savunuyor olabilir?  

a)pragmatizm                 b) rasyonalizm               c) kritisizm

d) rasyonalizm              e) pozitivizm
4-)Aşağıdaki görüşlerden hangisi bilgi problemi ile ilgilenmez?

a)Pozitivizm            b)Pragmatizm                c)Entüisyonizm

d)Kritisizm             e) Oluş

 Felsefe Dersi Bilgi Felsefesi Ygs Hazırlık Konu Tarama Testi ve Cevapları

5-)Bir kişi neyi bilebilirim sorusuna cevap arıyorsa, aşağıdaki alanlardan hangisi ile ilgilenmektedir ?

a)Bilginin kaynağı                    b) Bilginin ölçütü               c) Bilginin sınırı  

d) Bilginin amacı                      e)Bilginin aracı
6-)”Öğretmen hiçbir zaman öğrencisine yeni bir şey öğretemez . Öğretmen ancak öğrencinin aklında var olan bilgileri gün ışığına çıkarma çabasındadır.” Diyen sokrates bu cümleyle aşağıdaki yargılardan hangisini dile getirmek istemiştir.
a) Bilginin doğuştan hazır olduğunu

b) bilginin yaşam deneyimi sonucu elde edildiğini

c) bilginin zaman içinde birikimli olarak genişliğini

d) Bilginin zihinsel kapasitesi ile sınırlı olduğunu

e)bilginin duyu verilerinin sınırları kadar olduğunu
7-) Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde filozof ve savunduğu görüş yanlış eşleştirilmiştir?

a) kant- kritisizm

b) platon – Dualizm

c)Husserl- fenomenoloji

d) Bergson- entüisyonizm

e) Comte-pozitivizm
😎 Doğru bilginin, dilin sınırları ile sınırlı olduğunu , dil çözümlemeleri ile doğru bilgi ulaşılabilir diyen görüş. Aşağıdaki felsefi akımların hangisine aittir?

a) analitik felsefe                      b) fenomenoloji                  c) kritisizm

d)sensualizm                              e) pozitivizm

 

9-)Aristoteles’e göre insan aklında yüklü bilgilerle dünyaya gelmez ancak bilgi elde etme kapasitesine sahip bir şekilde dünyaya gelir. Bu görüşü ile aristotales bilginin oluşumunu aşağıdakilerden hangisine dayandırmaktadır?

a) zihnin bilgi elde etme yeteneğine sahip olmasına

b) her türlü bilginin sorgulanabilmesine

c) bireyin içinde bulunduğu koşullardan etkilenmesine

d)kendisinde şüphe edilmeyen gerçeğe

e) Aracısız sezgiye

 

 CEVAPLAR AŞAĞIDADIR

 

Felsefe Dersi Bilgi Felsefesi Ygs Hazırlık Konu Tarama Testi ve Cevapları

 

 

 

 

 

 

 

1A-2C-3A-4E-5C-6A-7B-8A-9A

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı