Felsefe Konu TestleriYGS-LYS HAZIRLIK TÜM DERSLER KONU TESTLERİ VE CEVAPLARIYGS-LYS SORU BANKASI

Felsefe 2017-2018 Müfredatına Uyumlu Ygs Hazırlık Test Soruları

                                         YGS Test Soruları
1. Bilgi edinmenin temelini duyum ve deneye dayandıran yasaların olaylar arasındaki determinizmi çalışılmasının da ortaya çıktığını savunan Yeniçağ düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A)spinoza                           B)kant                   C)Hume

D) John Locke                  E)A. Comte

2. Aşağıdakilerden hangisi tasavvuf felsefesinin temsilcilerinden birisi değildir?

A)Mevlana         B) sühreverdi             C)Hacı bektaş

D)Yunus Emre        E)Platon

3. Bilgiyi yararı ölçü olarak inceleyen doğru ve yanlış bilginin ölçüsünün insana sağladığı yarar olması gerektiğini savunan felsefi sistem aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

A)septisizm         B)kritisizm           C)pragmatizm

D)fenomenoloji       E)ampirizm

4. Bilginin doğruluğu ve sınırları üzerinde hiçbir ön araştırma yapmaya felsefe sistemini aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade etmek doğru olacaktır?

A)septisizm        B)pragmatizm     C)dogmatizm       

D)relativizm      E)ampirizm

5.Bilginin sınırlarını çizmeye çalışan ve aklın eleştirisi ni yapan Yeniçağa akımına kritisizm yani eleştiricilik denmektedir. Aşağıdaki düşünürlerden hangisi bu akımın temsilcilerinden biridir?

A)kant              B)Comte                C)Hume

D)Hegel            E) locke

6.18. y.yıl aydınlanma felsefesini başlatan John locke’a göre insan bilinci doğuştan boş bir levhadır. Bu levha insanın yaşamı süresince yaşadıkları ve deneyimleriyle dolacaktır.
Yeniçağ Amprizmin öncülüğünü yapan Locke bu levhaya ne ad verir?

A)objektif  relativizm     B)Vahdeti Vücut            C)Mutezile

D)tabula rasa                   E) külli ruh

7. Gerçekliğin temelinde birbirinden bağımsız birbirine indirgenemeyen birbirinden önce kesin olarak farklı iki ilkede yatar, bu ilkeler madde ve ruh ilkeleridir.
Bu görüşün yer aldığı  düşünür ve  görüş aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru bir şekilde eşleştirilmiştir?

A)Hume -Materyalizm        B) Descartes – düalizm

C) Leibniz – monizm             D)Platon – idealizmi

E) spinoza – panteizm

8. Yeniçağ en çok etkileyen bilimsel felsefenin kurucusu olan deneyi temel alan ve tümevarım yöntemini Kuran Rönesans dönemi düşünürü aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

A) Spinoza                B) Locke             C)Kant

D)Hegel                     E)Bacon

9. Skolastik dönemde tüm bilinenler unutulmuş bilim ve Felsefe dinin hizmetçisi durumuna gelmiştir. Bu dönemde felsefenin ana görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Dinsel doğmaları akılla temellendirme

B)Bilimsel bilgiye temel olacak gözlemleri yapma

C) Zamanın bilgilerini ve sistemi değiştirme

D)Din dışı gerçekleri araştırıp bulma

E) Felsefenin ne olduğunu bulup ortaya çıkarma

10. “Asıl varlık olarak tanrıyı kabul edip Tanrıya da sevgi yoluyla varılacağını savunan , insanı insan yapan Öz onun canıdır.  Can’ın özü ise gönüldür. Gönül’ün özüyse sevgidir.” diyen 13 yüzyıl tasavvuf Filozofu aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

A)Yunus Emre           B) Hacı Bektaş Veli            C) Hallacı Mansur

D) Mevlana                 E)Farabi

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı