FelsefeFelsefe Yazılı Soruları 2018-2019

ANADOLU LİSESİ 3.SINIF FELSEFE DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMA SINAVI SORU VE CEVAPLARI

ANADOLU LİSESİ 3.SINIF FELSEFE DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMA SINAVI

11.SINIF FELSEFE DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI A GRUBU YOKLAMA KARMA SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İNDİR

DERSİN ADI:

SÜRESİ:

DUYURU TARİHİ:

SINAV TARİHİ:

SONUÇLARIN DUYURULMASI:

                 FELSEFE

  40DK

4.11.2013

19.11.2013

20.11.2013

                                                          SORULAR

              AAAA AAAAAAA AAAA     GRUP    AAAAAAAAAAAAAAAA    GRUP   AAAAAAAAAAAAAAAA

      A) GRUBU SORULAR  KLASİK HER SORU 10 PUAN  KAĞIDIN ARKA YÜZÜNE CEVAPLAYINIZ

       1.Felsefe neden antik yunanda ortaya çıkmıştır , gerekçeleriyle açıklayınız.

       2.Bilmsel bilgi ile felsefei bilginin ortak yönlerini belirtiniz.

       3.Gerçekli ile hakikat arasındaki ilişkiyi temellendirerek açıklayınız.

       4.Sofistlerin bilgi anlayışı ile septiklerin bilgi anlayışı hakkında bilgi veriniz.

       5.Kritisizm ile Pragmatizmin temel farkı nedir kısaca yazınız.

     B) GRUBU SORULAR DOĞRU YANLIŞ  HER SORU 3 PUAN BASTAKİ BOŞLUĞA  D/Y YAZINIZ

    (  D ) 1.Locke doğru bilginin deneye dayandığını savunan filozoftur.

   (   Y ) 2.”Üç hal yasası”ile  insan düşüncesinin evrimini savunan Dewey’dir.

   (   Y ) 3.Septisizmi ilk ortaya atan ve sistemleştiren kişi Timon’dur.

   (   Y ) 4.Pozitivizme göre doğru bilginin ölçütü  faydadır.

   (   D ) 5.Gündelik bilgilerde nesilden nesile geçiş sözkonusudur.

ANADOLU LİSESİ 3.SINIF FELSEFE DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMA SINAVI

   C) GRUBU SORULAR TEST  SORULARI HER SORU 5 PUAN  DAİRE İÇİNE ALARAK İŞRETLEYİNİZ

 1.) -Gündelik bilgiyi elde etmek için her zaman belli bir yöntem kullanmamız gerekmez. Biz bu bilgilere çoğu zaman    deneyimlerimiz sayesinde ulaşırız. Her zaman kesin olmayan bu bilgi türü için aşağı­dakilerden hangisi uygun bir 

  örnek olamaz?

A)  Siyah rengin ısıyı daha fazla tutması     

B)  Sonbaharda yaprakların sararıp dökülmesi

C)   Yanan odunların küle dönmesi  

D)  Belli orandaki kan kaybının şok’a neden olması

E)   Öğlen saatlerinde havanın daha sıcak olması

ANADOLU LİSESİ 3.SINIF FELSEFE DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMA SINAVI

2.) Aşağıdakilerden hangisi felsefenin bir işlevi değil­dir?

A)İnsan yaşamının anlamını ve amacını araştırma

B)Uyulması gereken kuralları eleştirel bir yöntemle tartışma

C) Varlığı indirgemeci yaklaşımla ele almak

D) Bilimsel kavram ve yöntemleri eleştirme

           E)Uyulması gereken doğru değer ve kuralların neler
olduğunu araştırma

3.)Aşağıdaki filozoflardan hangisinin bilgi konusundaki görüşü diğerlerinden farklıdır?

A)Sokrates  B) Aristo  C)Platon  D)Kant  E)Hegel

4.)Sokratesin ortaya attığı bilgiler günümüzde doğrulanamamıştır , eleştirilere uğramış ancak yok da sayılamamıştır ,onun ardılları , onun görüşlerinden yola çıkarak , onun fikirleri üzerine yeni görüşler inşa etmeye çalışmış ,bu süreç günümüze kadar devamedegelmiştir.

Bu parçada felsefenin hangi özelliği vurgulanmıştır?

A)öznelliği     B) Sistemliliği     C)Kümilatifliği(birikimli)

D)Eleştirelliği   E) Şüpheçiliği

ANADOLU LİSESİ 3.SINIF FELSEFE DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMA SINAVI

5.)Kritisizim için  hangisi söylendiğinde yanlış olur?

A) Bilginin başlangıcı deneyimdir

B)Rasyonalizm ile Emprizmin sentezidir.

C)Savunucusu Kant’tır.

D)Bilgininsınırları duyularımızın sınırlarıdır.

E)Doğru bilgiye ulaşmak olanaksızdır.

 ANADOLU LİSESİ 3.SINIF FELSEFE DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMA SINAVI 

6.) Bilim adamları, kendi bakış açılarının doğru­luğunu kanıtlamaya çalışmazlar.

    Bilimde ulaşılan sonuçların doğruluğu genel kabul görür.

    Bilimde,  aynı   problemlere aynı yöntemlerle aynı sonuçlara ulaşılır.

Yukarıdaki açıklamalar, bilimin hangi özelliğini belirtir?

  A)  Evrenselliğini      B) Nesnelliğini       C)  Öngürülülüğünü

  D) Yığılmasını           E)  Sistemliliğini

 

7.) Doğru bilginin varlığını reddeden filozoflar hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) James-Comte-Hume-Descartes-Dewey

B) Protagoras-Comte-Hume-Descartes-Dewey

C) Platon-Aristo-Kant-Timon-Sokrates

D) Timon-Aristo-Kant-Sokrates-Pyrrhon

E) Timon-Protagoras-Gorgias-Pyrrhon

 

 

            BAŞARILAR

              ZİYA ÖZCAN

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

ANADOLU LİSESİ 3.SINIF FELSEFE DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMA SINAVI

ANADOLU LİSESİ 3.SINIF FELSEFE DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMA SINAVI

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı