FelsefeFelsefe Yazılı Soruları 2018-2019

ANADOLU LİSESİ 3.SINIF FELSEFE DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMA SINAVI SORU VE CEVAPLARI İNDİR

ANADOLU LİSESİ 3.SINIF FELSEFE DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI

DERSİN ADI:

SÜRESİ:

DUYURU TARİHİ:

SINAV TARİHİ:

SONUÇLARIN DUYURULMASI:

                 FELSEFE

  40DK

4.11.2013

19.11.2013

20.11.2013

                                                          SORULAR

               BBBBBBBBBBBBBBB     GRUP    BBBBBBBBBBBBBBBBB   GRUP     BBBBBBBBBBBBBBBBBB

     A) GRUBU SORULAR  KLASİK HER SORU 10 PUAN  KAĞIDIN ARKA YÜZÜNE CEVAPLAYINIZ

      1.Felsefe neden antik yunanda ortaya çıkmıştır , gerekçeleriyle açıklayınız.

     2.Rasyonalizm ile Emprizmin temel farkı nedir kısaca yazınız.

      3.Septiklerin şüpheciliği ile Descartesin şüpheciliğini karşılatırınız.

      4.Felsefi-bilimsel ve sanatsal bilginin ortak özellikleri nelerdir?

      5. Bilmsel bilgi ile felsefei bilginin farklı yönlerini belirtiniz.

ANADOLU LİSESİ 3.SINIF FELSEFE DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI

     B) GRUBU SORULAR DOĞRU YANLIŞ  HER SORU 3 PUAN BASTAKİ BOŞLUĞA  D/Y YAZINIZ

  (  Y ) 1.Locke doğru bilginin faydaya dayandığını savunan filozoftur.

  (  D ) 2.”Üç hal yasası”  insan düşüncesinin evrimini savunan bir görüştür.

   (Y ) 3.Septisizmi ilk ortaya atan ve sistemleştiren kişi Protagoras’tır.

   (D ) 4.Pozitivizme göre doğru bilginin ölçütü deney ve gözlemdir.

(   Y ) 5.Gündelik bilgilerde neden sonuç ilişkisi her zaman gözlenir.


     C) GRUBU SORULAR TEST  SORULARI HER SORU 5 PUAN  DAİRE İÇİNE ALARAK İŞRETLEYİNİZ

ANADOLU LİSESİ 3.SINIF FELSEFE DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI

1.) -Gündelik bilgiyi elde etmek için her zaman belli bir yöntem kullanmamız gerekmez. Biz bu bilgilere çoğu zaman  deneyimlerimiz sayesinde ulaşırız. Her zaman kesin olmayan bu bilgi türü için aşağı­dakilerden hangisi uygun                bir   örnek olamaz?

A)  Suyun 100 °C de kaynaması     

B)  Sonbaharda yaprakların sararıp dökülmesi

C)   Yanan odunların küle dönmesi 

D)  Puslu havlarda yağmurun yağması

E)   Öğlen saatlerinde havanın daha sıcak olması

2.) Aşağıdakilerden hangisi felsefenin bir işlevi değil­dir?

A)İnsan yaşamının anlamını ve amacını araştırma

B)Uyulması gereken kuralları eleştirel bir yöntemle tartışma

C)Bilimsel kavram ve yöntemleri eleştirme

D)Doğa olaylarını denetim altına alma

           E)Uyulması gereken doğru değer ve kuralların neler
olduğunu araştırma

3.)Aşağıdaki filozoflardan hangisinin bilgi konusundaki görüşü diğerlerinden farklıdır?

A)Sokrates  B)Locke  C)Platon  D)Aristo  E)Hegel

4.)Sokratesin ortaya attığı bilgiler günümüzde doğrulanamamıştır , eleştirilere uğramış ancak yok da sayılamamıştır ,onun ardılları , onun görüşlerinden yola çıkarak , onun fikirleri üzerine yeni görüşler inşa etmeye çalışmış ,bu süreç günümüze kadar devamedegelmiştir.

Bu parçada felsefenin hangi özelliği vurgulanmıştır?

A)öznelliği     B) Sistemliliği     C)Kümilatifliği(birikimli)

D)Eleştirelliği   E) Şüpheçiliği

  5.)Kritisizim için  hangisi söylendiğinde yanlış olur?

A) Bilginin başlangıcı deneyimdir

B)Rasyonalizm ile Emprizmin sentezidir.

C)Savunucusu Kant’tır.

D)Bilgininsınırları duyularımızın sınırlarıdır.

E)Doğru bilgiye ulaşmak olanaksızdır.

   6.)Doğru bilginin varlığını savunan filozoflar hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) James-Comte-Hume-Descartes-Dewey

B) Protagoras-Comte-Hume-Descartes-Dewey

C) Platon-Aristo-Kant-Timon-Sokrates

D) Timon-Aristo-Kant-Sokrates-Pyrrhon

E) Timon-Protagoras-Gorgias-Pyrrhon

 ANADOLU LİSESİ 3.SINIF FELSEFE DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI

7.) Çağımız insanı geçtiğimiz yüzyılda yaşamış bir insa­nagöre daha çok şey biliyor. Araştırmalar, deneyler ve keşifler bilgimize yeni bilgiler katıyor; bilim her ge­çen gün kendisini yeniliyor. Dolayısıyla içinde yaşadı­ğımız dünya, evren, doğa ve kendimizle ilgili bilgileri­miz günden güne yenileniyor ve artıyor.

Buna dayanarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A)Birçok bilgi zamanla geçerliliğini yitirir.

B)Bilimsel araştırmalar her zaman doğru bilgiler or­taya koyar.

C)Bilimsel araştırmaların konuları doğal ve toplumsal olgulardır.

  D)Bilimsel bilgiler, birikimli olarak ilerler.

E)Pratik fayda sağlayan bilgiler, bilimsel araştırmalar sonucunda  elde edilirler.

BAŞARILAR

ZİYA ÖZCAN

F.G.Ö.

ANADOLU LİSESİ 3.SINIF FELSEFE DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı