FelsefeFelsefe Yazılı Soruları 2018-2019

Felsefe 11.Sınıf 1.Dönem 2.Yazılı yoklama Sınav Soruları ve Cevap Anahtarı

LİSE 11.SINIF FELSEFE DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI YOKLAMA SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İNDİR

 

 

 

 

AD         :

SOYAD :

SINIF    :

NO         :

2013-2014 SALBAŞ ANADOLU LİSESİ

11.SINIFLAR

LÜTFEN YANINDAKİ, ÖNÜNDEKİ VE ARKANDAKİ ARKADAŞINIZI RAHATSIZ ETMEYİNİZ ONUN ŞU ANDA SESSİZLİĞE İHTİYACI VAR.

 

SINAV DÖNEMİ:

1

SINAVIN SAYISI:

2

SINIF:

    11-A/B

DERSİN ADI:

SÜRESİ:

DUYURU TARİHİ:

SINAV TARİHİ:

SONUÇLARIN DUYURULMASI:

                 FELSEFE

  35 DK.

03.12.2014

14.01.2014

                        15.01.2014

                                                                             SORULAR

1-)


  • Bilgi için akıl ve deney bir arada olmalıdır.
  • Akla dayanmayan bilgi anlamsızdır.
  • Bilgi için deney , gözlem yapılmalı ,olgular dikkate alınmalı ,metafizik reddedilmelidir.
  • Bilgi ,yaşamımızı kolaylaştırdığı sürece doğrudur.

 

Yukarıdaki açıklamalarda ,aşağıdaki felsefi öğretilerden hangisine yer verilmemiştir?

 

A)Kritisizm             B)Pozitivizm        C)Pragmatizm  D)Rasyonalizm       E)Entüisyonizm

 

2-) Tüm insanlığın bir yanılgısı da ,sanıldığı gibi herkesin üzerinde birleşebileceği  bir doğru yoktur.Doğru kabul edilen ,farklı zamanlarda ,farklı yerlerde her birey için farklı doğruluk değeri taşır.

 Sofistlerin bilgi konusunda bu görüşleri onların hangi özelliğiyle ilgilidir?

 

A)Pragmatist        B)Görecelilik(değişken)  C) Rasyonalist  D)Nihilist             E)Hümanist

 

3-) Platon’un söylediklerini dinlediğinizde ,antik çağdayız , yine aynı şekilde Augustinus‘un düşüncelerini okuduğunuzda ortaçağda bulursunuz kendinizi ,Kuhn’u okuduğunuzda çağımızda yolculuk edersiniz.

Bu parçaya dayanarak felsefe için aşağıdakilerden hangisini söyleyebiliriz?

 

A)Her felsefi düşüce çağının rengini yansıtır.

B)Eski felsefi düşünceler daha sağlam bilgiler verir.

C)Felsefe kendi içinde tutarlı bir disiplindir.

D)Çağdaş felsefe ,eski felsefeden daha ileridir.

E) Felsefe birikimli özelliğe sahip bir alandır.

 

 

4-) Aşağıdaki bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

I-Gündelik bilgi tesadüf ve deneyimlere dayanır.

II-Bilimsel bilgi öngörü sağlayan bilgidir.

III-Felsefi bilgi birikimli ilerleyen bilgidir.

IV-Sanatsal bilgi yaratıcıdır.

V-Dinsel bilgi akıl ve mantığa dayanır.

 

A) I-II-III-IV                 B)I-IV-V               C)I-II-IV

D) II-III-V                     E)I-II-III-IV-V  

 

 

 

5-) “Bana varlığın var olduğunu savunanlar ,sadece işte varlık görmüyor musun ,diyorlar kanıtlayın dediğimde herhangi bir kanıt ortaya koyamıyorlar.”Bu şekilde düşünen biri aşağıdaki görüşlerin hangilerini savunuyor olabilir?

 

A) İdealizm-Materyalizm     B)Nihilizm-Fenomenoloji

C)Taoizm-İdealizm               D)Nihilizm-Taoizm E)Materyalizm-Fenomenoloji

 

6-)Gerçek dünyanın en son yapı taşları, her şeyin kendisinden meydana geldiği ve kendisine ayrıştığı bölünemez fiziksel gerçeklikler olan atomlardır. Atomlar farklı büyüklük ve biçimlerdedir. Mesela bazı atomlar küp, bazı atomlar piramit, bazı atomlar top şeklindedir; bazıları çengelli, bazıları girintili ve çıkıntılıdır. Bu atomların ortak özellikleri, onların; bölünemez, parçalanamaz, içlerine nüfuz edilemez olmaları, boşlukta yer kaplamaları ve sürekli olarak bir hareket içinde olmalarıdır.

Yukarıda açıklanan varlık anlayışı aşağıdaki filozofların hangisine aittir?

A)Herakleitos                   B)Hobbes               C)Descartes  D) La Mettrie                   E) Demokritos

7-) Bazı kişiler ahlak kurallarına uymayıp onları çiğnerler;ancak daha sonra için için utanır ,iç çatışmaya düşerler ,kimse onları kınamasa bile ,onlar kendilerini kınarlar.

Parçada anlatılan ahlaki kavram hangisidir?

A)Sorumluluk             B)Erdem          C)Vicdan  D)Özgürlük                 E)Ahlak yasası

 

 

😎Aşağıdakilerden hangisi ahlaki davranışı örneklendirir?

 

A) Kınanamamak için Hasan’ın girmiş olduğu sırayı bozmaması

B) Sınavda öğrencilerin , iyi çalıştıkları için kopya çekmemeleri.

C) Mülayim’in otobüste istemeyerek kalkıp yaşlı birine yer vermesi.

D)Müjde’nin yere düşen parayı ,polis gördüğü için sahibine vermesi.

E) Mehmet ; babası istediği için yalancı şahitlik yapması

 

 

 

 

 

 

 

 

9-)Emprist ve Rasyonalistler arasındaki temel fark aşağıdakilerden hangisidir?

A)Bilginin kaynağı       B)Bilginin sınırları

C)Bilginin doğruluğu    D)Bilginin varlığı  

E)Bilginin yararı

 

10-) Herakleitos’a göre ‘Her şey sürekli değişir; bu nedenle nesnel dünyayı incelemeye olanak yoktur.Bir şeyin incelenmesi için ,o şeyin kimliğini sürdürmesini gerektirir. Oysa bugünkü dünya dünden farklıdır, yarın ki de bugünkünün aynısı kalmayacaktır.’

Herakleitos’un bu açıklamasından aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A)Evren bize değişiyor gibi görünmektedir.

B)Evrendeki her şey oluş içindedir.

C)Evrende hiç değişmeyen bir varlık vardır.

D)Evreni algılamak var olmak demektir.

E)Duyu organlarının verdiği bilgilere güven duyulabilir.

 

11-)Aşağıdakilerden hangisi felsefenin bir işlevi değil­dir?

A)İnsan yaşamının anlamını ve amacını araştırma

B)Uyulması gereken kuralları eleştirel bir yöntemle tartışma

C)Bilimsel kavram ve yöntemleri eleştirme

D)Doğa olaylarını denetim altına alma

          E)Uyulması gereken doğru değer ve kuralların neler
olduğunu araştırma

 

12-)Yoksul insanlara yardım etmek için bir araya gelen öğrencilerin konuşulanlara kulak misafiri olalım. Cavit:” Zor durumdaki insanlara yardımcı olmak  tek amacımız olmalı.” Uğur:”Evet ama yapacağımız işlerin sonuçlarını herkes kabul ediyor mu?”Cennet:”Burada asıl olan İsteyenin iyiyi isteyip, iyiye yönelmesidir.”Aslı:” bu işi hür irademizle yapmamız çok güzel.”

Kulak misafiri olduğumuz konuşmada aşağıdaki kavramların hangisi yoktur?

 

A)İyi                B)Sorumluluk           C)Özgürlük

D)Erdem                                  E)Vicdan

 

13-) Aşağıdakilerden hangisi varlığın oluş olduğunu savunan filozoftur?

A)Hobbes                 B)Aristo               C)Herakleitos 

D)Locke                   E)Bergson

 

 

14-) Hangi seçenekte bilim ve felsefenin  varlığı ele alış tarzları konusundaki bilgiler doğrudur?

I-Bilim varlığı parçalar

II-Felsefe birleştirici olarak ele alır

III-Bilim varlığı olması gereken kısmıyla ilgilenir

IV-Felsefe varlığın sadece olan kısmıyla ilgilenir

V-Bilim varlığı var kabul eder

VI-Felsefe varlığın olup olmadığını sorgular

 

A)I-II-V-VI                 B) I-II-III-IV                C) III-IV-V  D)I-V-VI                     E) I-III-V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15-) Platon ve Farabi’nin  varlık alanı konusundaki ortak yönleri hangi seçenekte verilmiştir?

 

A)Valığın imkansızlığını savunmaları

B)Varlık alanını ikiye ayırmaları

C)Varlığın temeli maddeden oluştuğunu savunmaları

D)Asıl varlığın idealar alemi olduğunu söylemeleri

E)Varlık ,varoluşunu zorunlu varlığa borçlu olduğunu

 

16-)Aşağıdakilerden hangisi  bilimsel bilginin özellikleri arasında gösterilemez?

A)Genelgeçer               B)Tutarlı                    C)Eleştirel  D)Araç-gereç yapımında kullanılır   E)Akla dayanır

 

 

 

17-) Septiklerin bilgi konusundaki görüşleri hangi seçenekte verilmiştir?

A)Bilgi fayda sağladığı sürece vardır.

B) Bilgi şüphe ile elde edilir.

C) Deneysel bilgi doğru bilgidir.

D)Zeka ve sezgi bilgisi asıl olandır.

E) Doğru bilgi elde edilemez.

 

 

18-) Varlığı idea olarak gören filozoflar hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) Kant-Platon-Hobbes       B) Locke-Aristo-Demokritos

C)Hegel-Farabi-Aristo         D)Hume-Descartes-Sokrates   E)La mettrie-Platon-Hegel

 

19-) Epistemoloji kavramı hangi felsefi disiplin alanını ele almaktadır?

A)Varlık          B)Bilgi      C)Ahlak      D)Din        E)Sanat

 

 

20-) Felsefe kelimesinin anlamı nedir?

 

A) Ahlak sevgisi      B) Yolda olmak      C) İnsan sevgisi   D) Bilgelik sevgisi   E) Düşünce gücü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAŞARILAR

ZİYA ÖZCAN

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı