PsikolojiPsikoloji Yazılı Soruları

10 Sınıf Psikoloji Dersi 1.Dönem(Yarıyıl) 1.Yazılı Yoklama sınavı Soruları ve Cevapları

Psikoloji Dersi 1.Dönem(Yarıyıl) 1.Yazılı Yoklama sınavı

İNDİR

Salbaş  Lisesi 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Psikoloji Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları

1-) psikoloji biliminin tanımını yaparak, inceleme alanına giren davran davranış türlerini yazınız.

CEVAP: Psikoloji insan ve hayvan davranışlarının altındaki nedenleri inceleyen  bilim dalıdır.5PUAN

İncelediği davranış türleri: Doğrudan gözlemlenen davranışlar2PUAN

Doğrudan gözlemlenemeyen davranışlar2PUAN

Psikofizyolojik tepkiler1PUAN

2-)Psikoanalitik(Derinlik psikolojisi) Ekolünün kurucusunu ve savunucularını yazıp, temel sayıtlısını(ekolün savunduğu görüş) yazınız.

CEVAP:Kurucu: S. Freud 1PUAN

Savunucular: Adlr1PUAN, Jung1PUAN, Fromm1PUAN,Erikson1PUAN

Temel sayıltı: Bireyin davranışlarının bilinçli süreçlerle açıklanamayacağı, bilinçaltının incelenmesi gerektiğini savunur. Ekole göre birey saldırganlık ve cinsellik gibi iki temel güdü ile doğar, bunlar toplumda hoş karşılanmadığı için bilinç altına atılır ve bunlar bireyin gelecekteki davranış biçimlerini biçimlendirir.10 PUAN

3-) Psikolojinin amaçları nelerdir?

CEVAP: Betimleme3PUAN -Açıklama3PUAN -Yordama(Öngörüde bulunma) 2PUAN –Kontrol2PUAN

 

4-)Araştırma yöntemlerinden ;Deneysel çalışmaya ”bağımlı değişken, bağımsız değişken, deney grubu ve kontrol grubunu belirterek örnek veriniz.

CEVAP: Sosyal etkinliklerin kişilik üzerindeki etkisini incelemek isteyen bir araştırmacı aynı özelliklere sahip iki grup alarak ; bir grubu tüm sosyal etkinliklere katılmaya teşvik etmiş(deney grubu), diğer grubu tüm etkinliklerden uzak tutmuştur.(kontrol grubu)

Araştırma sonunda deney grubundaki  öğrencilerin özgüveni yüksek , girişken ve başarı odaklı kişilikler kazandığı, aktivitelerden uzak tutulanların ise (kontrol grubu) pasif kişilikler geliştirdiği görülmüştür. 10 PUAN

Deney grubu: sosyal etkinliklere katılmaya teşvik edilen grup 2PUAN

Kontrol grubu: sosyal etkinliklerden uzak tutulan grup 2PUAN

Bağımsız değişken: Sosyal etkinlikler 3PUAN

Bağımlı değişken: Yüksek özgüven ,girişkenlik , başarı odaklılık 3PUAN

5-) Piaget’in  “ Bilişsel Gelişim Dönemlerini” yazarak , ikinci aşamasının özelliklerini yazınız.

CEVAP:Duyusal -Motor Döenm(0-2 yaş)1PUAN

İşlem-öncesi dönem(2-7 yaş) 1PUAN

Somut işlemler dönem(7-11 yaş) 1PUAN

Soyut işlemler dönemi (12 yaş ve üstü) 1PUAN

 2. dönem ve özellikleri: 6 PUAN  İşlem-öncesi dönem(2-7 yaş)

-Dil ve konuşma gelişir

-Benmerkzcilik hakimdir

-Nesneler  tek  özelliklerine göre gruplandırılır

-Sembolik oyun bu dönemin özelliğidir

-Monolog egemendir

6-) Gelişim ve Endüstri Psikolojisini açıklayarak birer örnek veriniz.

CEVAP:Gelişim psikolojisi: Bireyin döllenmeden ölüme kadar  geçirmiş olduğu tüm değişimleri ele alıp inceleyen , davranışların hangi etkenler tarafından biçimlendiğini ve gelişimin öğrenmeye etkisini ele alır.5PUAN

ÖRNEK:Doğumdan itibaren gözlemlenip ,tüm davranışları not edilen bir bireyin tüm aşamaları örnek verilebilir.2PUAN

Endüstri Psikolojisi: Bu psikoloji dalının bilgileri iş alanlarında kullanılır. Daha çok iş verimini arttırmak, bireye uygun iş , işe uygun birey seçmek(personel seçimi), kaza önlemek, iş doyumu sağlamak ve çalışanın huzur ve mutluluğunu arttırmak için  geliştirilen bir alt daldır.5PUAN

ÖRNEK: Bir fabrika sahibinin , çalışanlarından daha fazla verin almak için çalışanlarını bir psikolog yardımı  ile sürekli kontrol etmesi.3PUAN

7-) Kimlik(Kimlik kuramları) bunalımını çözme yolları nelerdir?

CEVAP:10PUAN -Başarılı kimlik statüsü

– Erken bağlanmış kimlik statüsü

-Kararsız kimlik statüsü

-Kimlik kargaşası

😎 Davranışta doğuştan ve edinilmiş donanımın etkisi nedir, yazınız?

CEVAP: 10PUAN Tüm canlılar dünyaya genetik bir yapıya sahip olarak gelirler. Psikoloji bunu “doğuştan donanım” olarak adlandırır.

Canlılarda basamaklardan yukarıya doğru çıkıldıkça içgüdüsel davranışlar etkisini yitirirken , bilişsel(öğrenmeye dayanan) davranışlar artış gösterir. Basamakların en altında yer alan canlılar(örneğin solucanlar) tamamen türe özgü davranışlar gösterirken, en üstte yer alan insanın davranışlarının birçoğu doğuştan değil , edinilmiş öğrenmelerdir.

İnsanın , kalıtımsal olan bazı davranışlarını belli bir olgunluk seviyesine geldikten sonra ortaya      çıkar . Örneğin: Yürümek

 Ziya Özcan

                                                                                          Felsefe grubu Öğretmeni

 

Anahtar Kelimeler: 10. Sınıflar psikoloji Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarı İndir , sorusu, yanıtları ,cevaplı ,yanıtlı,ara,bul,bedava,deneme lise son,genel yeni ,on ,lise 2. sınıf, örnek sınav, sınavı,imtihanı,test,çalışma yaprakları, çarşaf  indir,download,I.yarıyıl, felsefe grubu yükle,cevaplı cevapları

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı